Quantcast
< sekcia Slovensko

Vláda prerokuje zvýšenie bankového odvodu a správu o hospodárení štátu

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Martin Baumann

V súčasnosti banky platia odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe. Bankový odvod však mal prestať platiť od budúceho roka.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Bankový odvod na Slovensku sa má od budúceho roka zdvojnásobiť. Počíta s tým návrh zákona o bankách, ktorý má v stredu na rokovanie vlády predložiť Ministerstvo financií (MF) SR. K príprave návrhu vyzvala rezort Koaličná rada, ktorá tak plánuje získať viac zdrojov do štátnej kasy.

V súčasnosti banky platia odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe. Bankový odvod však mal prestať platiť od budúceho roka. Po novom sa má podľa návrhu rezortu financií zvýšiť na 0,4 %, čo znamená, že banky v roku 2020 odvedú do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.

Slovensko vlani zaznamenalo deficit verejných financií na úrovni 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavovalo medziročné zhoršenie o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). Dlh bol na úrovni 49,4 % HDP, medziročne sa zlepšil o 1,9 p.b. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2018, ktorú má v programe vládny kabinet.

Dĺžka súdnych konaní v antidiskriminačných sporoch sa v súčasnosti pohybuje v rozpätí dvoch mesiacov až desiatich rokov, pričom najhoršie výsledky mávajú okresné súdy s veľkým množstvom civilnej agendy, ako napríklad súdy v hlavnom meste Bratislava. Konštatuje to 13. periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, rovnako predložená na rokovanie vlády.

Koncepciu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 predkladá kabinetu Ministerstvo kultúry (MK) SR. Ráta s angažovaním a vedomou participáciou viacerých ministerstiev pri implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.