< sekcia Slovensko

Vláda prerušila rokovanie o odvolaní podpredsedu ÚVO

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR/Jakub Kotian

Hlivák koncom decembra minulého roka vyzval Bugalu, aby sa vzdal funkcie. Dal mu čas na rozmyslenie do najbližšieho rokovania vládneho kabinetu.

Bratislava 15. januára (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák trvá na svojom návrhu na odvolanie podpredsedu úradu Juraja Bugalu. Uviedol to po tom, ako vláda prerušila rokovanie o tomto bode.

"V rámci rozpravy zazneli argumenty napríklad týkajúce sa počtu členov rady. Myslím si, že k týmto argumentom je vhodné, aby sa vyjadril osobne pán premiér," skonštatoval Hlivák, ktorý zároveň uviedol, že nevidí dôvod, prečo by o tomto návrhu nemalo byť rozhodnuté.

Podotkol, že za posledné mesiace vyvíja "enormnú snahu" o zákonný riadny a bezproblémový chod rady ako odvolacieho orgánu. Rozhodnutie vlády však berie na vedomie a predpokladá, že kabinet sa k tomuto bodu čoskoro vráti. "Vediem rokovania s jednotlivými kandidátmi. Chcem povedať, že ja mám jasný názor na to, čo má spĺňať takýto kandidát z hľadiska odborných a morálnych kvalít. Musím rešpektovať aj fakt, že niektorí kandidáti mnou oslovení, prijímajú možnosť pôsobiť vo verejnej funkcii, najmä z dôvodov, čo sa v tejto spoločnosti deje, trošku zložitejšie," priblížil predseda ÚVO.

Hlivák koncom decembra minulého roka vyzval Bugalu, aby sa vzdal funkcie. Dal mu čas na rozmyslenie do najbližšieho rokovania vládneho kabinetu. Upozornil ho, že ak sa funkcie nevzdá, predloží návrh na jeho odvolanie vláde.

V návrhu na odvolanie sa konštatuje, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí Okresného súdu Žilina v čase pred nástupom do funkcie konal v rozpore so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Jeho konanie sa podľa Hliváka môže považovať za nezlučiteľné s funkciou podpredsedu ÚVO.

V návrhu sa uvádza, že v ôsmich konaniach, v ktorých vystupovala advokátska kancelária Bugala – Ďurček ako oprávnená osoba, boli zistené porušenia zákona, pričom advokátskej kancelárii boli uložené sankcie. Jediným konateľom oprávnenej osoby bol v čase, keď malo dôjsť k porušeniu zákona, Juraj Bugala, súčasný podpredseda ÚVO. Návrh na odvolanie ďalej ozrejmuje, že oprávnená osoba, teda advokátska kancelária, porušila svoju zákonnú povinnosť nestrannosti podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. V materiáli sa zdôrazňuje, že výroky vo všetkých ôsmich rozhodnutiach sú právoplatné.

Ako Hlivák priblížil v decembri na brífingu, súd uložil pokuty za nezákonné overovanie vlastníctva v mnohých firmách Ivana Kmotríka pre register partnerov verejného sektora. "Nezákonný postup sa podľa verdiktu súdu vzťahuje aj na pána Bugalu," konštatoval.

Napriek komplexnosti úpravy registra partnerov verejného sektora a nastavených sankčných mechanizmov je podľa predloženého materiálu ÚVO ako jediný oprávnený na ukladanie pokút za porušenie povinností s ním spojených na strane verejného sektora. Aj preto podľa návrhu nie je možné, aby vo funkcii podpredsedu úradu zotrvávala osoba, u ktorej bolo preukázané "závažné porušenie pravidiel na úseku registra partnerov verejného sektora".

O takomto nezákonnom postupe sa hovorilo aj v čase uchádzania sa Bugalu o funkciu podpredsedu, Hlivák tak stanovil niekoľko podmienok na prijatie jeho kandidatúry. Medzi nimi bolo aj jeho verejné vyhlásenie súvisiace s týmto prípadom. K vtedajším špekuláciám, že nezákonne overoval vlastníctvo v mnohých Kmotríkových firmách pre register partnerov verejného sektora, Bugala vyhlásil, že jeho advokátska kancelária postupovala v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a v prípade, ak sa preukáže, že nepostupoval nestranne, je pripravený vzdať sa akejkoľvek verejnej funkcie.

Bugala však podľa predsedu ÚVO nesplnil svoj záväzok, ktorý deklaroval vo svojom vlastnom vyhlásení. "Na tieto závažné skutočnosti, ktoré môžu mať vysoko negatívny vplyv najmä na dôveryhodnosť a odbornosť Úradu pre verejné obstarávanie a vnímanie úradu v očiach hospodárskych subjektov, ale tiež širokej odbornej a laickej verejnosti, je nevyhnutné reflektovať," podotkol Hlivák.