< sekcia Slovensko

Vláda bude rokovať o starých exekúciach aj pláne reforiem

Archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bude sa zaoberať aj zmenami v zákonoch o prokuratúre a o prokurátoroch a právnych čakateľoch. Tie pripravujú pôdu pre fungovanie Európskej prokuratúry v SR.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vláda sa na svojom prvom zasadnutí po Veľkej noci bude zaoberať rušením starých exekúcii aj zmenami v starobnom dôchodkovom sporení. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) tiež na rokovanie predkladá Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019. Ten popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Pred rokovaním vlády zasadne aj Bezpečnostná rada SR.

Národný program reforiem (NPR) SR 2019 podľa Pellegriniho využíva komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života. Ako najväčšie výzvy slovenského hospodárstva identifikuje školstvo, zdravotníctvo a trh práce. Prílohou NPR je samostatný akčný plán, ktorý obsahuje najdôležitejšie opatrenia s výrazným fiškálnym dopadom spolu s termínom ich plnenia a vecnou zodpovednosťou.

Ministri majú v stredu rozhodnúť aj o tom, či by sa niektoré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 mali ukončiť. To navrhuje rezort spravodlivosti. Cieľom návrhu zákona je podľa neho poskytnúť efektívne riešenie aktuálneho problému dlhodobého vedenia tzv. starých exekúcií. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení chce ministerstvo práce dosiahnuť, aby boli ľudia v druhom dôchodkovom pilieri lepšie informovaní o svojich úsporách. Navrhuje zaviesť nový výpis, ktorý má dať sporiteľom kompletné informácie, vrátane predpokladaného dôchodku a prognózy nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku. Rovnaké opatrenie začalo od začiatku tohto roka platiť aj v prípade tretieho piliera.

Kabinet má rozhodnúť aj o skrátenom legislatívnom konaní poslaneckého návrhu novely zákona o štátnych symboloch, ktorým by sa mali odstrániť problémy výkladu v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu. Návrh predložili poslanci za Most-Híd Tibor Bastrnák, Ladislav Balódi, Elemér Jakab, Irén Sárközy a Péter Vörös.

V zákone o registri partnerov verejného sektora chce rezort spravodlivosti nanovo vymedziť okruh osôb, ktoré sa do tohto registra povinne zapisujú. V návrhu ministerstvo prináša aj nové prvky, ktorých cieľom je posilniť jeho účinnosť a prevenčný charakter zákona - napríklad zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra.

Vláda sa bude zaoberať aj zmenami v zákonoch o prokuratúre a o prokurátoroch a právnych čakateľoch. Tie pripravujú pôdu pre fungovanie Európskej prokuratúry v SR. Z úpravy vyplýva, že slovenské orgány prídu o pôsobnosť na vyšetrovanie, stíhanie a podanie obžaloby v trestných veciach patriacich do výlučnej pôsobnosti Európskej prokuratúry, ako aj trestných činov, ktoré budú s touto trestnou činnosťou neoddeliteľne spojené. Upravujú sa tiež podmienky pre možnú delenú pôsobnosť delegovaného prokurátora, ktorý bude čiastočne pracovať pre Európsku prokuratúru a čiastočne pre Úrad špeciálnej prokuratúry.