< sekcia Slovensko

Vláda schválila doplnenie pohotovostných zásob o zdravotnícke pomôcky

Schôdza vlády SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Po zasadnutí štvrtkovej bezpečnostnej rady štátu, ktorej rokovanie predchádzalo zasadnutiu kabinetu, informovali členovia BR o vyčlenení dvoch miliónov eur na doplnenie pohotovostných zásob.

Bratislava 27. februára (TASR) – Pohotovostné zásoby SR sa doplnia o zdravotnícke pomôcky, ktorým bola v štruktúre hmotných rezerv vytvorená samostatná kategória. Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob vo štvrok schválila vláda.

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR predložila návrh doplnenia o zdravotnícke pomôcky nevyhnutné pre potreby zdravotníctva SR a zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva SR pred hroziacou pandémiou s dôrazom na epidémiu spôsobenú koronavírusom.

Materiál definuje aj konkrétne počty jednotlivých ochranných prostriedkov, napríklad stanovuje doplnenie pohotovostných zásob o 148.500 jednorazových ochranných oblekov, 480.0000 chirurgických rukavíc či 192.000 návlekov na obuv pre nemocničné zariadenia v SR. Po zasadnutí štvrtkovej bezpečnostnej rady štátu, ktorej rokovanie predchádzalo zasadnutiu kabinetu, informovali členovia BR o vyčlenení dvoch miliónov eur na doplnenie pohotovostných zásob.