Quantcast
< sekcia Slovensko

Vláda schválila návrh na ďalší rozvoj spolupráce medzi SR a Ukrajinou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Úlohy, ktoré majú podporiť reformy a spoluprácu pri implementácii asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, sú zamerané predovšetkým na odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem uskutočnených v SR.

Bratislava 12. januára (TASR) – Podpora reforiem a spolupráca pri implementácii asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, zefektívnenie činnosti dvojstranných medzivládnych a spoločných komisií a rozvoj cezhraničnej spolupráce na regionálnej úrovni sú opatrenia, ktoré by mali zintenzívniť dvojstranné vzťahy a spoluprácu medzi SR a Ukrajinou. Vyplýva to z návrhu na ďalší rozvoj vzťahov a spolupráce, ktorý v stredu schválila vláda.

"Vypracovanie materiálu vyplynulo z pracovnej návštevy predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) na Ukrajine dňa 12. novembra 2021. Jeho cieľom je identifikácia možností SR na zintenzívnenie vzťahov a spolupráce s Ukrajinou, nielen bilaterálne, ale aj v kontexte približovania sa Ukrajiny k Európskej únii, predovšetkým čo sa týka sektorovej pomoci pri implementácii asociačnej dohody EÚ – Ukrajina," uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v predkladacej správe.

Návrh má odrážať zahranično-politický záujem SR o posilnenie priestoru stability a bezpečnosti na východ od našich hraníc a podporuje procesy reforiem na Ukrajine, ktoré by mali prispieť k ďalšiemu rozvoju vzájomnej spolupráce a k podpore dobrých susedských vzťahov s priamym dosahom na obyvateľov oboch krajín.

Úlohy, ktoré majú podporiť reformy a spoluprácu pri implementácii asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, sú zamerané predovšetkým na odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem uskutočnených v SR. Slovenská republika by mala Ukrajine pomôcť v ôsmich sektorových oblastiach, a to posudzovanie zhody a uznávanie priemyselných výrobkov na trhu, elektronické komunikácie, energetika, zelený dohovor, klimatická politika a ochrana životného prostredia, finančná spolupráca a boj s podvodmi, poľnohospodárstvo, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, sociálna politika a pracovné vzťahy, integrované riadenie hranice.

Spolupráca bude finančne podporená z finančných nástrojov EÚ a čiastočne prostredníctvom nástrojov rozvojovej spolupráce SR z portfólia Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Vo februári by mali zainteresované inštitúcie začať pracovať na pláne spolupráce a v júni by mali začať spoluprácu realizovať. V oblasti Integrované riadenie hranice už spolupráca prebieha.

Ďalším dôležitým prostriedkom na prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Ukrajinou by mala byť reforma a zefektívnenie činnosti medzivládnych a spoločných slovensko-ukrajinských komisií a tiež rozvoj cezhraničnej spolupráce na regionálnej úrovni.