Quantcast
< sekcia Slovensko

Vláda schválila zmenu použitia nevyčerpaných výdavkov pre SND

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prostriedky sú súčasťou polmiliónovej alokácie, ktorú vláda schválila v roku 2018 na projektovú prípravu rekonštrukcie historickej budovy SND s termínom čerpania do konca roku 2022.

Bratislava 11. mája (TASR) – Nevyčerpané peniaze, ktoré Slovenské národné divadlo (SND) dostalo v roku 2018 na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu historickej budovy SND, sa použijú na prípravu obnovy Umelecko-dekoračných dielní (UDD) národného divadla na Mliekarenskej ulici v Bratislave. Vláda v stredu schválila návrh na zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov vo výške 307.760 eur.

Prostriedky sú súčasťou polmiliónovej alokácie, ktorú vláda schválila v roku 2018 na projektovú prípravu rekonštrukcie historickej budovy SND s termínom čerpania do konca roku 2022. "Z celkovej sumy kapitálových výdavkov bol financovaný stavebný zámer rekonštrukcie v sume 81.480 eur, ďalších 74.760 eur stálo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a 36.000 eur bude použitých na prípravné práce pred samotnou rekonštrukciou, ako je uvoľnenie priestorov skladov kulís a kostýmov a prác súvisiacich s ich premiestnením, triedením a uskladnením," upozornilo Ministerstvo kultúry (MK) SR v predloženom návrhu.

"Vzhľadom na to, že zostávajúcich 307.760 eur nebude stačiť na prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie historickej budovy SND, (predpokladaná suma je vyše jedného milióna eur) a nebude ich možné ani využiť v stanovenom termíne, manažment SND predložil žiadosť použiť nevyčerpaný zostatok na projektovú prípravu nevyhnutnej rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ulici v Bratislave," dodal rezort. Samotná rekonštrukcia má byť realizovaná v rámci novej investičnej akcie, zámerom je uchádzať sa o prostriedky z plánu obnovy.

V prípade rekonštrukcie historickej budovy SND má byť do konca mája k dispozícii štúdia uskutočniteľnosti, následne ju posúdi Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Ak dá ÚHP projektu zelenú a bude zabezpečené aj finančné krytie projektových prác, SND pristúpi k obstarávaniu dodávateľa na projektovú dokumentáciu.

Celý proces vrátane projektovej prípravy, verejného obstarávania a rekonštrukčných prác odhaduje SND na minimálne päť - šesť rokov. Potrebný objem finančných prostriedkov odhadol stavebný zámer v roku 2020 na vyše 62 miliónov eur, v súvislosti so zdražením stavebných materiálov a energií možno predpokladať, že potrebná investícia do rekonštrukcie historickej budovy SND bude vyššia.