< sekcia Slovensko

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť ho

Na snímke minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO) počas príchodu na rokovanie vlády SR 27. marca 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím horných dýchacích ciest, dočasne sa uzatvárajú denné stacionáre zariadení sociálnych služieb.

Bratislava 27. marca (TASR) – Najbližšiu nedeľu (29. 3.) ostanú potraviny, drogérie a ďalšie predajne, ktoré dostali výnimku zo zákazu prevádzky počas pandémie nového koronavírusu, zatvorené. V ich priestoroch vykonajú dezinfekciu a zamestnanci si budú môcť oddýchnuť. O opatrení, ktoré prijal v utorok (24. 3.) ústredný krízový štáb, rozhodla oficiálne v piatok vláda.

Kabinet takisto schválil ďalšie opatrenia prijaté ústredným krízovým štábom a zabezpečenie ich vykonania uložil ako úlohu príslušným orgánom. Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím horných dýchacích ciest, dočasne sa uzatvárajú denné stacionáre zariadení sociálnych služieb. V rámci opatrení, ktoré má zverejniť bezodkladne Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, má hlavný hygienik úlohu určiť nariadením, že pre seniorov nad 65 rokov platia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h. Fyzické osoby na verejnosti musia dodržiavať dvojmetrový odstup, hlavný hygienik má vypracovať výnimky z tohto nariadenia. Tiež má vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.

Minister zdravotníctva má za úlohu bezodkladne v spolupráci s hlavným hygienikom SR zriadiť exteriérové stacionárne alebo mobilné odberové miesta pred každou nemocnicou, kde sa momentálne už robia odbery, do 30. marca zabezpečiť samostatné nemocničné budovy alebo pavilóny na príjem a liečbu pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 a vykonať reprofilizáciu všetkých zdravotníckych zariadení.

Minister dopravy má bezodkladne pozastaviť bezplatnú prepravu vo vlakoch pre študentov do konca uzavretia školských zariadení, rovnako predĺžiť lehoty na kolaudácie a návrh na dočasné neplynutie lehôt.

Minister vnútra má za úlohu bezodkladne určiť a prijať výnimku pre národnú a medzinárodnú dopravu u kamiónov pre transport živých zvierat, potravín, obalov a technológií na potraviny, takisto priebežne v spolupráci s rezortom obrany zabezpečiť prítomnosť príslušníkov Policajného zboru a Ozbrojených síl SR pred zdravotníckymi zariadeniami, ak o to požiadajú.

Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) uložila vláda bezodkladne úlohu rokovať o výnimke na dovoz liekov Darunavir a Ribavirin, do konca marca má rezort diplomacie vypracovať analýzu opatrení boja proti ochoreniu COVID-19 zo zahraničia („best practices“). Úlohou ministra obrany je určiť príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí by mohli byť v prípade potreby preškolení na odbornosť „sanitár“.

Ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uložil kabinet do 30. marca úlohu v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR pripraviť návrh zmeny skladby potravinových zásob životne dôležitých potravín pre prípad núdzového stavu v oblasti zásobovania potravinami.

Vláda a takisto ďalšie orgány majú za úlohu dôrazne vyzývať dôchodcov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb vonku len na nevyhnutné prípady, rovnako vyzývajú samosprávy, aby pri riešení krízovej situácie zriaďovali telefónne linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.

Vláda žiada Rozvojovú banku Rady Európy a EIB o zvýšenie úverových rámcov


Slovenská republika žiada Rozvojovú banku Rady Európy (RB RE) a Európsku investičnú banku (EIB) o zvýšenie úverových rámcov. Vyplýva to z návrhu dodatkov k rámcovým dohodám medzi SR a RB RE, respektíve medzi SR a EIB, ktoré v piatok na svojom rokovaní schválila vláda.

RB RE by mala Slovensku umožniť navýšenie čerpania rámcového úveru, a to o 300 miliónov eur, s termínom čerpania rámcového úveru do 31. decembra 2023. Celková výška úveru SR voči RB RE sa tak zvýši na 600 miliónov eur.

Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom rámcového úveru je SR, zastúpená Ministerstvom financií (MF) SR, pričom spolufinancované budú projekty Ministerstva životného prostredia SR (OP Kvalita životného prostredia) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Integrovaný regionálny OP). Riadenie, reporting a monitorovanie financovania projektov RB RE bude založené na rovnakých požiadavkách, aké vyžaduje EÚ.

Samotné schválenie zvýšenia výšky úveru od RB RE v sume 300 miliónov eur vládou SR a podpis návrhu dohody o dodatku k rámcovej zmluve nebude mať podľa rezortu financií vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy.

Od EIB aktuálne MF SR, v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, pripravuje podklady na čerpanie úveru v hodnote asi 200 miliónov eur.

Rámcový úver z EIB je určený na spolufinancovanie projektov v rámci Operačného programu (OP) Integrovaná infraštruktúra. "Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 až 2020 dochádza pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo, nebolo možné do 6. novembra 2019 načerpať všetky finančné prostriedky z rámcového úveru EIB určené na spolufinancovanie EÚ projektov. Po rokovaniach medzi EIB a MF SR sa podarilo dospieť k vzájomnej dohode, na základe ktorej bude môcť SR čerpať finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB do 30. septembra 2023," uzavrel rezort financií.

RB RE (Council of Europe Development Bank/CEB) je multilaterálnou finančnou inštitúciou so sídlom v Paríži. Akcionármi RB RE je 41 krajín. RB RE poskytuje financovanie verejnému sektoru, mikro a malým a stredne veľkým podnikom prostredníctvom finančných sprostredkovateľov (komerčných bánk).

EIB (European Investment Bank) je finančnou inštitúciou EÚ. Prostriedky si požičiava za priaznivých podmienok na financovanie projektov, ktoré sú zamerané na zlepšenie infraštruktúry, podpory malých a stredne veľkých podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou, inovácií a zručností, klimatických zmien a životného prostredia, udržateľného rastu a ktoré sú v súlade s cieľmi politiky EÚ.