< sekcia Slovensko

Vláda vzala na vedomie Národný akčný plán v prevencii obezity

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Hlavným cieľom akčného plánu je zmierniť súčasný nepriaznivý vývoj výskytu obezity na Slovensku prostredníctvom aktivít prevencie.

Bratislava 7. januára (TASR) – Vláda na svojom zasadnutí vo štvrtok zobrala na vedomie Správu o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity, ktorú predložil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v polovici obdobia jej plnenia, teda za obdobie rokov 2015 až 2020.

Hlavným cieľom akčného plánu je zmierniť súčasný nepriaznivý vývoj výskytu obezity na Slovensku prostredníctvom aktivít prevencie. Jedným z hlavných cieľov je zníženie miery obezity populácie zo 16,9 percenta obéznych v roku 2015 z celej populácie Slovenska na 15,8 percenta podľa odporúčaní Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Ako vyplýva z predkladaného materiálu, správa OECD "Health at a Glance 2019" uvádza, že 51,5 percenta Slovákov vo veku nad 15 rokov uvádza v rámci samohodnotenia nadváhu a obezitu.

Plán sa zameriaval v uplynulých rokoch na podporu zdravého štartu do života, podporu zdravšieho prostredia v školách, či napríklad na to, ako informovať a vzdelávať rodičov detí o správnom spôsobe stravovania, teda tzv. správnej voľbe potravín, ale aj na zvýšení pravidelnej účasti detí a mládeže pri športe, alebo iných zdraviu prospešných pohybových aktivitách.