< sekcia Slovensko

Vláda: Z koncepcie boja proti extrémizmu sa splnilo 34 z 35 úloh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Úlohy boli rozdelené do štyroch oblastí.

Bratislava 26. augusta (TASR) - Štátne orgány splnili 34 z 35 úloh stanovených v Koncepcii boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019. Jedna úloha je splnená čiastočne. Vyplýva to zo správy o plnení úloh, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Úlohy boli rozdelené do štyroch oblastí. Ich zámerom bolo posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám a extrémizmu, zvyšovať povedomie o prejavoch a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch radikalizácie, efektívne monitorovať extrémistické skupiny a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich páchateľov a vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.

Čiastočne splnenou úlohou je stanovenie Akadémie Policajného zboru v Bratislave za tzv. znalca ad hoc v prípadoch, keď je v trestnom konaní potrebné znalecké dokazovanie na posúdenie prejavov extrémizmu a činov extrémizmu. Materiál konštatuje, že akadémia disponuje v súčasnosti iba obmedzenou kapacitou v znaleckej činnosti pre oblasť politického extrémizmu. "Problém pretrváva aj na národnej úrovni z dôvodu obmedzeného počtu znalcov pre dotknutý odbor v SR," približuje materiál.

Správa bola spracovaná z podkladov predložených rezortom zahraničných vecí, obrany, spravodlivosti, práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom školstva, kultúry a vnútra, ale aj Generálnou prokuratúrou SR, Slovenskou informačnou službou, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Slovenským futbalovým zväzom.