Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. jún 2024Meniny má Vasil
< sekcia Slovensko

Vláda:NATO negatívne hodnotí oneskorenie ťažkej mechanizovanej brigády

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Správa NATO tiež uvádza, že SR splní väčšinu cieľov spôsobilostí z oblasti vzdušných síl.

Bratislava 8. februára (TASR) - NATO oceňuje zvyšovanie obranných výdavkov SR s cieľom naplniť záväzok vynakladať dve percentá HDP na obranu. Negatívne hodnotí termín ukončenia budovania ťažkej mechanizovanej brigády. Vyplýva to z informácie o hodnotení obranných plánov SR za obdobie rokov 2021 a 2022, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Hodnotiaca správa podľa rezortu obrany uznáva určitý nedávny pokrok. Zároveň však konštatuje, že "priority obranného plánovania SR a NATO zostávajú v praxi nie dosť dobre zosúladené, predovšetkým z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich oneskorení modernizačných projektov, nízkej personálnej naplnenosti a nedostatočného financovania v minulosti". Rezort očakáva ďalšie hodnotenie v roku 2024 pozitívnejšie vzhľadom na nedávny podpis zmlúv na bojové obrnené vozidlá 8x8 a na pásovú techniku, ďalšie prebiehajúce a pripravované dodávky techniky i plánovaný nárast počtu profesionálnych vojakov a investícií do obrany.

Aliancia v správe kritizuje oneskorenie ťažkej mechanizovanej brigády, ktorá je pre Slovensko v rámci cieľov spôsobilostí hlavnou prioritou. "SR bude schopná poskytnúť ťažkú mechanizovanú brigádu až od roku 2035. Vzhľadom na fakt, že Slovenská republika prijala záväzok poskytnúť túto jednotku od roku 2018 v silách nižšej pripravenosti a od roku 2027 v silách vyššej pripravenosti, ide o veľmi výrazné oneskorenie," vysvetlil rezort.

Správa NATO tiež uvádza, že SR splní väčšinu cieľov spôsobilostí z oblasti vzdušných síl. Slovensko tiež podľa materiálu kvantitatívne, aj keď s určitými kvalitatívnymi obmedzeniami, plní oba svoje ciele spôsobilosti síl NATO pre špeciálne operácie (SOF).

V oblasti podporných jednotiek plní Slovensko ciele s obmedzeniami. V oblasti stabilizácie a rekonštrukcie SR plne implementuje kvantitatívne ciele, z dôvodu limitovaných personálnych kapacít a výcvikových príležitostí však nedisponuje kompletnou požadovanou expertízou.

Úroveň civilnej pripravenosti a odolnosti sa v SR podľa NATO kontinuálne zvyšuje vo väčšine základných požiadaviek. Pozitívne sú hodnotené príspevky SR do operácií a misií a zapojenie sa do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) a Síl rýchlej reakcie NATO.

Materiál pripomína aj ambíciu SR do roku 2035 zvýšiť počet príslušníkov Ozbrojených síl SR približne na 22.000. Upozorňuje však aj na zaznamenaný akútny nedostatok personálu v niektorých oblastiach. Chýbali napríklad vodiči alebo leteckí technici. Poukazuje aj na nízky počet osôb zaradených do aktívnych záloh.