< sekcia Slovensko

Príspevok na poskytovanie sociálnej služby sa od januára zvýši

Ilustračné foto Foto: TASR Michal Svítok

Celkové zvýšenie v roku 2022 - pri pobytovej aj ambulantnej forme - rezort vyčíslil skoro na 16 miliónov eur.

Bratislava 23. júna (TASR) – Výška príspevku na poskytovanie ambulantnej aj pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, sa bude od 1. januára 2022 meniť. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu odobrila vláda.

Výška príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v ZSS bude od Nového roka v rozpätí od 125 do 654 eur za mesiac na jedno miesto v zariadení. Za klienta, ktorý je v 2. stupni odkázanosti, dostane zariadenie 125 eur, za klienta v 3. stupni 280 eur, vo 4. stupni 374 eur, v 5. stupni 530 eur a za klienta v 6. stupni 654 eur.

Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v ZSS pri obsadení aspoň v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa je v rozmedzí od 83 do 436 eur za mesiac na jedno miesto. Pri klientovi s odkázanosťou 2. stupňa dostane zariadenie 83 eur, za klienta v 3. stupni dostane ZSS 187 eur, vo 4. stupni 249 eur, v 5. stupni 353 eur a za užívateľa služieb v 6. stupni odkázanosti 436 eur.

Rezort v materiáli píše, že úprava príspevkov vychádza z ich účelu a s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a na jej výšku na rok 2021, a takisto s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby.

Ročné nároky na rozpočtovú kapitolu MPSVR by pri počte miest vychádzajúcom z roku 2021 a kalkulovanom navýšení počtu miest v pobytovej sociálnej službe podľa vyčíslení rezortu predstavovali sumu 14.742.732 eur. Celkové zvýšenie v roku 2022 - pri pobytovej aj ambulantnej forme - rezort vyčíslil skoro na 16 miliónov eur.