< sekcia Slovensko

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaň

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne záväzným nariadením vyhradiť v ústave miesta na umiestňovanie volebných plagátov.

Bratislava 25. februára (TASR) - Z televízie, rozhlasu a na vlastné náklady predplatenej tlače sa mohli dozvedieť slovenskí väzni o kandidátoch na poslancov v nadchádzajúcich sobotňajších (29. 2.) parlamentných voľbách. V priestoroch 18 slovenských väzení nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaň. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne záväzným nariadením vyhradiť v ústave miesta na umiestňovanie volebných plagátov. "Zároveň v ústave nie je prípustné, aby prácu s akýmikoľvek nosičmi politickej reklamy a volebnú kampaň vykonávali príslušníci alebo zamestnanci ZVJS. Žiaden zákon neustanovuje činnosti ústavu pri politickej reklame pred voľbami, je nevyhnutné umožniť len formy volebnej kampane predpokladanej príslušným zákonom, ktorým sa umožňuje napríklad vysielanie rozhlasu a televízie," vysvetlila hovorkyňa ZVJS.

Obvinenému a odsúdenému sa umožňuje počúvať rozhlasové vysielanie reprodukované vnútorným okruhom ústavu alebo z rádioprijímača ústavu alebo z vlastného rádioprijímača. "Obvinený a odsúdený môže na vlastné náklady používať v cele alebo izbe vlastný rádioprijímač a televízny prijímač, napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Ak to umožňujú podmienky v ústave, môže riaditeľ ústavu povoliť pripojenie rádioprijímača a televízneho prijímača do elektrickej siete na náklady obvineného a odsúdeného. Obvinený a odsúdený môže rozhlasové vysielanie počúvať a televízne vysielanie sledovať v čase určenom v časovom rozvrhu dňa spôsobom, ktorý nenarúša ústavný poriadok. Obvinenému a odsúdenému sa tiež umožní počúvanie rozhlasového vysielania prostredníctvom rozhlasu inštalovaného v cele a v stanovenom rozsahu sledovanie televízneho vysielania alebo programu zo záznamu," priblížila Kacvinská.

Väzeň má tiež právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy, okrem tých, ktoré propagujú národnostnú, rasovú, etnickú, náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujú mravnosť, morálku a poriadok v ústave alebo popisujú výrobu a použitie návykových látok, jedov, výbušnín, zbraní a streliva.

V tohtoročných parlamentných voľbách bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.300 väzňov. "V piatok 14. februára sa v slovenských ústavoch nachádzalo celkom 1675 obvinených a 8979 odsúdených, z ktorých právo voliť malo 1499 obvinených a 8833 odsúdených, spolu teda 10.332 osôb," uviedla Kacvinská.