< sekcia Slovensko

Vo voľbách 2014 už bude použitý nový systém spracovania výsledkov

Foto: Ilustračné foto: TASR

Po prvýkrát by mal byť využitý pri komunálnych voľbách a voľbách poslancov do europarlamentu v roku 2014.

Bratislava 10. Júla (TASR) - Nový elektronický informačný systém, ktorý v súčasnosti testujú na Štatistickom úrade, by mal zrýchliť a sprehľadniť sumarizáciu volebných výsledkov. Po prvýkrát by mal byť využitý pri komunálnych voľbách a voľbách poslancov do europarlamentu v roku 2014.

Podľa riaditeľky Štatistického úradu SR Ľudmily Benkovičovej predstavuje nový informačný systém prvý krok ku kompletným elektronickým voľbám. Pripomenula však, že pre štatistický úrad znamenajú elektronické voľby možnosť kompletne elektronicky kontrolovať a spracovávať všetky úkony, ktoré sa týkajú volebného procesu. "Tento systém nerieši, či bude možné voliť prostredníctvom internetu," povedala Benkovičová. "To je politický problém, ktorý sa musí riešiť legislatívne."

Nový integrovaný volebný systém, ktorý bude možné uplatniť pri rôznych typoch volieb však podľa Benkovičovej urýchli spracovanie výsledkov volieb a umožní takisto rýchlejšie generovanie priebežných výsledkov. "Vďaka novému systému budeme môcť vytvoriť aj to, čo momentálne nie je možné - napr. elektronický register kandidátov v komunálnych voľbách, alebo aj generovanie elektronických zápisníc volebných komisií. Elektronizácia spracovávania výsledkov volieb napomôže vyhnúť sa chybám alebo prípadnej duplicite pri spracovaní údajov," mieni Benkovičová.

Nové postupy si však vyžiadajú aj zosúladenie s legislatívou. Podľa riaditeľky Štatistického úradu je aj táto otázka súčasťou implementácie nového elektronického informačného systému. "Týka sa to napríklad zápisníc, dnes sú to printové zápisnice, ktoré sú rozhodujúce pre sčítanie výsledkov volieb," dodala Benkovičová.