Quantcast
< sekcia Slovensko

Vojenské spravodajstvo vlani podalo 44 žiadostí na použitie ITP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

V rezorte obrany zaznamenalo vlani vojenské spravodajstvo dve podozrenia z neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami.

Bratislava 29. júna (TASR) - Vojenské spravodajstvo (VS) podalo v roku 2021 celkovo 44 žiadostí na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP) a 29 žiadostí na predĺženie doby používania ITP. Všetky sudca odsúhlasil. Vyplýva to zo Správy o činnosti VS za rok 2021.

"Z realizovaných použití ITP v roku 2021 bolo z hľadiska dosiahnutia uznaného účelu a cieľa, na ktorý slúži, vyhodnotených 35 prípadov použitia ITP. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý v 34 prípadoch použitia ITP. V jednom prípade nebol účel a cieľ použitia ITP dosiahnutý," zhodnotilo VS.

V rezorte obrany zaznamenalo vlani VS dve podozrenia z neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami. Kontrolné zistenia realizovali v šiestich subjektoch. Týkali sa personálnej, fyzickej, objektovej oblasti a oblasti administratívnej bezpečnosti. "Zistené nedostatky boli odstúpené správnemu orgánu na ďalšie konanie za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov," uviedli v správe.

Minulý rok prijalo VS 3830 žiadostí na vykonanie bezpečnostnej previerky. Z toho v 1773 prípadoch spracovalo návrh pre Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). "V 14 prípadoch bol spracovaný návrh na vydanie rozhodnutia a v 38 prípadoch došlo v zmysle platnej legislatívy k zastaveniu bezpečnostnej previerky," doplnil rezort.

V oblasti priemyselnej bezpečnosti VS vypracovalo odborné stanoviská k 22 zmluvám o postúpení utajovaných skutočností a k 43 dodatkom zmlúv o postúpení utajovaných skutočností. Podieľalo sa tiež na procese výkonu bezpečnostných previerok podnikateľov vykonávaných NBÚ, v rámci ktorého poskytlo 171 písomných vyjadrení k zaslaným žiadostiam. V súvislosti s poskytnutím informácií o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb spracovalo VS 4814 žiadostí a vyjadrení.