< sekcia Slovensko

Volebné moratórium bude aj naďalej platiť 48 hodín pred voľbami

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Poslanci tiež novelou chceli zrušiť maximálne finančné limity nákladov na volebnú kampaň.

Bratislava 15. mája (TASR) - Volebné moratórium bude aj naďalej platiť 48 hodín pred voľbami. Plénum v stredu nepodporilo novelu zákona o volebnej kampani, ktorou chceli poslanci Peter Osuský, Ondrej Dostál a Martin Klus (všetci SaS) zrušiť volebné moratórium 48 hodín pred voľbami. Kampaň by podľa ich návrhu končila až dňom volieb. V novele tiež navrhovali, aby sa zákaz zverejňovania výsledkov volebných výskumov obmedzil iba na deň volieb. V súčasnosti platí zákaz zverejňovať prieskumy 14 dní pred voľbami. Poslanci tiež novelou chceli zrušiť maximálne finančné limity nákladov na volebnú kampaň.

Aktuálne znenie zákona o volebnej kampani podľa predkladateľov obmedzuje slobodu prejavu a slobodu šírenia informácií. Opoziční poslanci okrem iného navrhovali, aby dar na volebnú kampaň mohli poskytnúť aj občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb. Novela tiež obsahovala návrh, aby občania SR bez trvalého pobytu v SR mohli prispievať na volebnú kampaň kandidáta na prezidenta SR. Navrhovali tiež, aby títo občania bez trvalého pobytu v SR mohli viesť volebnú kampaň ako tzv. tretie strany. Viesť volebnú kampaň v súčasnosti môžu politické strany, ich koalície, kandidáti a tretie strany po zaevidovaní Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Poslanci tiež chceli stanoviť Rozhlasu a televízii Slovenska a ďalším elektronickým médiám povinnosť odmietnuť vysielanie politickej reklamy, ktorá podnecuje národnostnú, rasovú, náboženskú alebo inú nenávisť, propaguje totalitné hnutia alebo popiera či schvaľuje zločiny režimov založených na fašistickej alebo komunistickej ideológii.

Plénum zároveň odmietlo aj tri novely z dielne SaS, ktoré mali umožniť zrýchlenie konania prostredníctvom zvýšených poplatkov. Táto možnosť sa podľa navrhovanej novely o správnych poplatkoch mala týkať poplatku za zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie, poplatku za povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a poplatku za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie. Poslanci tiež navrhovali, aby boli obce povinné všeobecne záväzným nariadením zvýšiť miestnu daň alebo miestny poplatok pre prípady rýchlejšieho vybavenia úkonov.

Ďalšia novela mala umožniť za ustanovený poplatok zrýchlený zápis alebo zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra SR už do 24 hodín od doručenia návrhu na zápis. Poslanci zároveň chceli za zvýšený poplatok umožniť navrhovateľovi zrýchlené konanie.