< sekcia Slovensko

Vráblová: Nové programy práce s knihou pomôžu ku kultivovanému čítaniu

Na snímke zľava odborná pracovníčka Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Lucia Obuchová, koordinátorka Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Timotea Vráblová, vedúca Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Eva Cíferská a dramaturgička RTVS Beata Panáková počas tlačovej konferencie Bibiany - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, na ktorej predstavili nové vzdelávacie programy a kreatívne workshopy pre rodičov, pedagógov, knihovníkov a verejnosť v Bratislave 6. septembra 2018. Foto: TASR Dano Veselský

Na zlepšenie vnímavosti je v Bibiane vytvorená Izba čítania, kde detské kolektívy spoznávajú knihy v scénickom priestore.

Bratislava 6. septembra (TASR) – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY (Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu) pripravilo v bratislavskej Bibiane nové vzdelávacie programy a kreatívne workshopy na podporu čítania. Jeho zámerom je napomáhať pozitívnej zmene krízového stavu čítania detí, budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry a organizovať programy venované kultivovanému čítaniu."Začíname nové programy pre všetky vekové kategórie. Brána knihy otvorená je program pre dôležitých dospelých – rodičov a príbuzných detí i pedagógov zameraný na stimuláciu dieťaťa k rozvoju vnímavosti a záujmu o knihu skôr, ako príde do školy. V spolupráci s RTVS máme program Od ucha k uchu určený pre rodičov s deťmi. Advokáti čítania je program pre staršie deti a stredoškolákov so záujmom budovať kultúru čítania a zároveň ich stimulovať byť aktívnymi vo svojej komunite. Predstavíme rôzne spôsoby rozvoja kultúry čítania tak, aby to mladým ľuďom pomohlo uplatniť sa v živote," zdôvodnila na štvrtkovej tlačovej konferencii koordinátorka centra Timotea Vráblová.

Uviedla, že podľa odborníkov za ostatných 20-30 rokov klesla miera empatickosti v európskej populácii o 40 percent. To poukazuje na závažné zmeny v emocionálnom nastavení obyvateľstva a v konečnom dôsledku má vplyv aj na duševné zdravie. Deti majú dnes o 40 percent nižšiu schopnosť vcítiť sa do zažívania hrdinov knižných príbehov a oveľa ťažšie si z toho vedia vziať niečo pre svoj vnútorný život, nachádzať sami seba, reflektovať vlastnú životnú a spoločenskú realitu. Na zlepšenie vnímavosti je v Bibiane vytvorená Izba čítania, kde detské kolektívy spoznávajú knihy v scénickom priestore.

"Ak dieťaťu od útleho veku prepájame životnú realitu s knižnými príbehmi, začína kniha fungovať ako priestor. V ňom si deti, ale i dospelí prirodzene budujú vzťahové väzby, rozvíjajú zdravé modely správania, učia sa vnímať, využívať predstavivosť a nachádzať si aj stratégie na zvládnutie vlastných životných úloh a situácií," dodala Vráblová.

Centrum bolo zriadené uznesením vlády SR z 29.11.2017 a existuje od januára 2018. Realizovalo viac ako 20 workshopov Izby čítania, vydalo odbornú publikáciu Čítame, počúvame, vnímame v priestore knihy. Organizovalo Knižné hody, tri odborné semináre, zapojilo sa do projektu Celé Slovensko číta deťom, podieľalo sa na prípravách Dní detskej knihy v Žiline a ocenilo Najkrajšie a najlepšie minuloročné detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku.

Informácie o podujatiach Centra sú na internetovej stránke www.bibiana.sk.