< sekcia Slovensko

Psychológovia zisťujú názory rodičov na slovné hodnotenie žiakov

Na archívnej snímke žiaci počas prezerania vysvedčenia pred školou. V Žiline dňa 30. júna 2020. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Odborníci riešia plusy a mínusy rôznych prístupov pri hodnotení práce žiakov v škole.

Bratislava 18. augusta (TASR) – Školskí psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) začali s realizáciou prieskumu medzi rodičmi, kde sa ich pýtajú na slovné hodnotenie žiakov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Odborníci riešia plusy a mínusy rôznych prístupov pri hodnotení práce žiakov v škole. Rodičia, ktorých deti navštevujú základnú školu, môžu k výskumu prispieť vyplnením dotazníka.

VÚDPaP chce zistiť, aký vplyv malo slovné hodnotenie na rodičov a žiakov. Názory rodičov majú pomôcť odborníkom rezortu školstva do budúcna nastaviť správne využitie slovného hodnotenia v školstve.

Dotazník je určený pre rodičov detí navštevujúcich základnú školu. Obsahuje otázky určené pre rodiča aj pre dieťa a mapujú ich názory na slovné hodnotenie a na vplyv slovného hodnotenia na vnímanie a pocity dieťaťa. Približný čas na vyplnenie dotazníka je desať až 20 minút.