< sekcia Slovensko

Výberová chronológia stretnutí prezidentov SR a pápežov vo Vatikáne

Pápež Ján Pavol II. Foto: TASR/Vladimír Benko

Hlavu štátu prijme na osobnej audiencii v Apoštolskom paláci pápež František a následne sa prezident stretne so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska odcestuje v dňoch 8. – 9. apríla 2015 na oficiálnu návštevu Vatikánu. Hlavu štátu prijme na osobnej audiencii v Apoštolskom paláci pápež František a následne sa prezident stretne so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. V Ríme sa uskutoční bilaterálne stretnutie s prezidentom Talianskej republiky Sergiom Mattarellom.

TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu stretnutí slovenských prezidentov s pápežmi vo Vatikáne.

6. júna 1993 - Prezidenta Slovenskej republiky (SR) Michala Kováča počas pracovnej návštevy Talianska a Vatikánu prijal pápež Ján Pavol II. a ďalší predstavitelia Vatikánu.

17. decembra 1994 - Prezident SR Michal Kováč sa vo Vatikáne zúčastnil na slávnostnej iluminácii vianočného stromu, ktorý hlave katolíckej cirkvi darovala SR. Prezidenta SR so sprievodom prijal na audiencii pápež Ján Pavol II.

12. - 15. novembra 1997 - Taliansku republiku navštívil prezident SR Michal Kováč. Počas návštevy bol aj na súkromnej audiencii vo Vatikáne, kde ho prijal pápež Ján Pavol II., ako aj kardinál Angelo Sodano, s ktorými rokoval o vzájomných vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskom.

28. - 29. októbra 1999 - Prezident SR Rudolf Schuster sa na oficiálnej návšteve Vatikánu a Talianska stretol aj s pápežom Jánom Pavlom II., štátnym sekretárom kardinálom Angelom Sodanom a s veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov frátrom Andrewom Bertiem.

15. februára 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster s delegáciou navštívil taliansky Rím a Vatikán. Slovenskí pútnici sa vo Vatikáne zhromaždili v aule Pavla VI., kde sa k nim prihovoril kardinál Jozef Tomko. V aule sa uskutočnila audiencia u pápeža Jána Pavla II., počas ktorej zaznel aj prejav prezidenta SR s výzvou na ekumenizmus a zmierenie medzi cirkvami. V závere prejavu Schuster pozval pápeža Jána Pavla II. na návštevu Slovenska.

18. decembra 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Vatikán, aby si s tamojším štátnym sekretárom vymenili ratifikačné listiny k Základnej zmluve. Zmluva tak nadobudla platnosť. Slovenského prezidenta prijal aj pápež Ján Pavol II.

4. novembra 2001 - Prezident SR Rudolf Schuster sa s manželkou vo Vatikáne zúčastnil na beatifikácii prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Slovenskú hlavu štátu Rudolfa Schustera prijal na súkromnej audiencii pápež Ján Pavol II.

28. októbra 2002 - Prezident SR R. Schuster bol vo Vatikáne na audiencii u pápeža Jána Pavla II. Svätý otec sa v príhovore dotkol aj aktuálnej otázky integrácie SR do európskych štruktúr. Zároveň vyzdvihol význam výmeny ratifikačných listín zmluvy o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch republiky.

17. júna 2005 - Prezident SR Ivan Gašparovič začal oficiálnu návštevu Vatikánu. Na prijatí u pápeža Benedikta XVI. v Apoštolskom paláci pozval nástupcu zosnulého Jána Pavla II. na návštevu Slovenska.

1. mája 2011 - Zosnulý pápež Ján Pavol II. šíril blízkosť, spoluprácu a porozumenie, mal blízky vzťah k ľuďom, najmä mladým, a preto bol tak mimoriadne obľúbený. Uviedol to prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý sa vo Vatikáne zúčastnil na blahorečení tohto pontifika. Prezident SR sa stretol na krátkej audiencii aj s pápežom Benediktom XVI., pričom mu zopakoval pozvanie na návštevu SR.

27. februára 2013 - Slovenská hlava štátu Ivan Gašparovič odcestoval na Národnú púť do Vatikánu, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie SR. Ivan Gašparovič bol jedinou hlavou štátu, ktorá sa zúčastnila na poslednej verejnej generálnej audiencii pápeža Benedikta XVI. na svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Zároveň bol aj posledným prezidentom, ktorého dosluhujúca hlava katolíckej cirkvi prijala na súkromnej audiencii.

19. marca 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič pri osobnom stretnutí s pápežom Františkom zablahoželal k jeho zvoleniu a odovzdal mu pozdravy od slovenských občanov.

27. apríla 2014 – Slovenský prezident Ivan Gašparovič počas krátkeho rozhovoru s pápežom Františkom vo Vatikáne pozval hlavu katolíckej cirkvi na návštevu Slovenska. Obaja sa stretli na svätorečení pápežov vo Vatikáne.