< sekcia Slovensko

Výberová chronológia výjazdových rokovaní vlády SR na Slovensku

Sprava minister vnútra Robert Kaliňák, predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Peter Kažimír počas výjazdového rokovania vlády, 25. marca 2015 v Trenčíne. Foto: TASR

Na Obecnom úrade Špačince sa v stredu 13. mája uskutoční výjazdové zasadnutie vlády Slovenskej republiky. TASR prináša výberovú chronológiu výjazdových rokovaní vlády SR na Slovensku.

Bratislava 13. mája (TASR) - Na Obecnom úrade Špačince sa v stredu 13. mája uskutoční výjazdové zasadnutie vlády Slovenskej republiky.

TASR prináša výberovú chronológiu výjazdových rokovaní vlády SR na Slovensku.

6. júna 2012 - Poltár - Kabinet pod vedením Roberta Fica (Smer-SD) prvýkrát v novom volebnom období absolvoval výjazdové rokovanie mimo Bratislavy. V Poltári rokoval o uvoľnení 3 miliónov eur z rezervy vlády na rozvoj okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Podporovať projekty distribúcie ovocia a mliečnych výrobkov do škôl, posilniť prevenciu a monitoring obezity, zintenzívniť vzdelávacie aktivity o rizikách pohlavne prenosných ochorení a venovať viac pozornosti prevencii záškoláctva a šikanovaniu. Aj takéto úlohy si vláda SR stanovila v návrhu akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 až 2013.

22. augusta 2012 - Nové Sady - Na výjazdovom rokovaní v Nových Sadoch schválila vláda SR návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Vláda odobrila aj zmeny v Zákonníku práce posilňujúce ochranu zamestnancov. Kabinet vzal na vedomie správu z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012.26. septembra 2012 – Michalovce – Vláda na výjazdovom rokovaní odobrila zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z rozpočtového roku 2011 na implementáciu expertného informačného systému na úrovni ministerstva zdravotníctva. Vláda rozhodla aj o novom splnomocnencovi pre rómske komunity. Miroslava Polláka nahradil Peter Pollák. V Súdnej rade SR skončili traja členovia, ktorých v januári 2011 vymenovala vláda Ivety Radičovej. Išlo o Ľudmilu Babjakovú, Jozefa Vozára a Alexandra Bröstla. Vládny kabinet ich na výjazdovom rokovaní v Michalovciach odvolal. Vláda SR tiež rozhodla o dotácii vo výške 1,3 milióna eur na výstavbu novej školy v obci Nacina Ves.

24. októbra 2012 – Gabčíkovo - Vo funkcii splnomocnenca vlády pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N) nahradil Petra Hatiara generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazár. Rozhodla o tom vláda na rokovaní v areáli vodného diela na návrh ministra dopravy Jána Počiatka. Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Gabčíkove schválila deklaráciu, z ktorej vyplynulo, že voda je strategická surovina štátu podliehajúca národným záujmom a zároveň uložila ministrovi životného prostredia novelizovať zákon o vodách tak, aby bola slovenská voda aj definovaná v zákone.

5. decembra 2012 - Krásno nad Kysucou – Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Krásne nad Kysucou schválila pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto uvoľnenie sumy 1,153 milióna eur. Z toho 700.000 eur malo byť použitých na Kysuckú nemocnicu. Zasadnutie vlády premiér pre rokovanie školských odborov skrátil. Odborári totiž rozhodovali o zvýšení platov školským zamestnancom.

2. októbra 2013 – Košice - Ministrov vlády SR pred úradom Košického samosprávneho kraja (KSK), kde kabinet zasadal, ráno čakalo niekoľko protestujúcich aktivistov s transparentmi proti ťažbe uránu v oblasti Košíc. Žiadali zrušenie memoranda o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a firmou European Uranium Resources Ltd. (EUU), ktorá mala plány ohľadom ťažby uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach. Minimálna mzda sa v roku 2014 zvýši o 4,2 %. Vyplynulo to z nariadenia vlády SR, ktoré kabinet schválil. Vláda vyčlenila dva milióny eur z finančnej rezervy štátu na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť v meste Košice. Prerokovala a schválila investičné stimuly pre dve spoločnosti v celkovej sume 6,66 milióna eur, a to pre IBM Slovensko v hodnote 1,58 milióna eur a pre T-Systems Slovakia 5,08 milióna eur. Medzi Slovenskom a Moldavskom bude fungovať nová dohoda o rozvojovej spolupráci. S jej podpísaním súhlasila vláda.

9. októbra 2013 – Handlová – Rekonštrukcie škôl, kultúrnych domov a výstavby kanalizácií, ale aj obnova oltáru či nákup chladiaceho boxu pre dom smútku. Toto sú niektoré z opatrení, na ktoré pôjde suma 2,3 milióna eur z rezervy vlády. Kabinet pod vedením premiéra Roberta Fica odobril jej použitie na viaceré účely v rámci Trenčianskeho kraja na výjazdovom rokovaní v Handlovej.

22. januára 2014 - Šenkvice - Prezidentské voľby mali vyjsť daňových poplatníkov na 10,78 milióna eur. Vyplynulo to z organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta, ktorý odobrila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Šenkviciach. Členovia vládneho kabinetu vzali na vedomie Informácie o výsledkoch úradnej kontroly potravín za rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za obdobie rokov 2012 až 2013 a schválili Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 až 2020.

5. marca 2014 - Horné Orešany – Podpora pre cestnú sieť vo výške zhruba dva milióny eur - taký je príspevok vlády SR pre Trnavský kraj, o ktorom ministri rozhodli počas výjazdového rokovania v Horných Orešanoch. Vláda podporila snahu o spojenie dvoch univerzít pôsobiacich v Trnave – Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou programu výjazdového rokovania sa stal aj problém zosuvu v lome Šútovo neďaleko Kraľovian. Vláda v tejto súvislosti prijala finančné opatrenia vo výške 210.000 eur.

8. októbra 2014 - Žilina – Po výjazdovom rokovaní vlády v Žiline informoval premiér Robert Fico, že vláda SR pomôže mestu Žilina zbaviť sa ťarchy pôžičky vo výške 17,5 milióna eur, ktorou bola v minulosti financovaná výstavba obytného súboru Krasňany pre automobilku Kia.

12. novembra 2014 – Ubľa - V obci Ubľa v Sninskom okrese sa zišla na svojom výjazdovom rokovaní vláda SR. Dva milióny eur schválila na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú situáciu v okresoch Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina a Stropkov. Najväčšia položka – 443.000 eur je určená na rekonštrukciu mestskej športovej haly v Snine. Pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Prešove ide 350.000 eur na výmenu okien a vybudovanie bezbariérového vstupu na budove hlavného pavilónu. Ďalších 350.000 eur je pre prešovský vyšší územný celok (VÚC) na vybudovanie tréningovej haly s umelou ľadovou plochou. Obec Zboj v okrese Snina získala 177.000 eur na protipovodňovú ochranu - úpravu Bigovského potoka. Pre obec Ubľa ide celkovo 185.000 eur, hlavná časť (100.000 eur) je na rekonštrukciu základnej školy s materskou školou. Ďalšie peniaze v tejto obci sú určené na rekonštrukciu budovy obvodného zdravotného strediska či na verejné vonkajšie centrum aktívneho pohybu. V rámci opatrení vláda schválila ďalšie úlohy pre jednotlivé ministerstvá v oblasti rozvoja dopravy, podpory zamestnanosti, boja proti živelným pohromám alebo vyhľadávania strategických investorov pre regióny Prešovského kraja.

25. februára 2015 - Banská Bystrica - Vláda sa na svojom výjazdovom rokovaní rozhodla podporiť viaceré projekty v Banskobystrickom kraji. Pre Banskú Bystricu a mestá ako Brezno, Podbrezová, Krupina vyčlenila približne 18 miliónov eur. Prostriedky sa mali použiť na podporu rôznych malých projektov, napríklad na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, modernizáciu parku, na zateplenie budovy materskej školy (Nemce) či na kúpu stroja na zimnú údržbu (Motyčky). Premiér Fico nevylúčil, že Banskobystrický samosprávny kraj príde o svoje rozhodovacie právomoci, čo sa týka čerpania eurofondov. Banskobystrický župan Marian Kotleba je v tomto smere podľa premiéra absolútne nečinný a nekoná, pokiaľ ide o zdroje z Európskej únie.

25. marca 2015 – Trenčín - Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní vyčlenila na rekonštrukciu Orlovského mosta ponad Váh a inundačný kanál v Považskej Bystrici 550.000 eur. Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková bude aj nasledujúci štyri roky zastupovať Slovensko v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia).