< sekcia Slovensko

Vychádza prvý slovenský preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu

Na snímke prorektor Trnavskej univerzity (TU) Miloš Lichner. Foto: Trnavská univerzita

Do monografie som zaradil aj prvý slovenský preklad Sylabu omylov, ktoré boli publikované pred koncilom a pomáhajú v správnej interpretácii koncilu, uviedol Miloš Lichner.

Trnava 25. marca (TASR) – Na Slovensku prvýkrát vychádza ucelený preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu. Autorom monografie, ktorú na trh uvádza vydavateľstvo Dobrá kniha, je prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a prorektor Trnavskej univerzity (TU) Miloš Lichner. Úvodným slovom sa čitateľom prihovoril nitriansky sídelný biskup Viliam Judák. Informoval o tom hovorca TU Matúš Demko.

"Prvý vatikánsky koncil sa uskutočnil v rokoch 1869 – 1870. Je veľmi dôležitý, pretože okrem iného pojednáva aj o pápežskej neomylnosti, čo je pre katolíkov podstatné," uviedol autor diela s názvom Prvý vatikánsky koncil (1869 – 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi.

Zhromaždenie najvyšších cirkevných hodnostárov sa konalo pre spoločnosť i cirkev v pohnutých časoch. Záver devätnásteho storočia patril mnohým spoločenským a kultúrnymi premenám. Európska civilizácia stála na rozhraní storočí vnútorne rozdelená, rovnako tak aj samotné kresťanstvo. Koncil zvolal pápež Pius IX., z neho pochádza dnes už viac ako 150-ročná dogmatická konštitúcia Pastor aeternus, podľa ktorej je pápež v oblasti viery a mravov, ak niečo vyhlási slávnostne, neomylný. "Do monografie som okrem úvodnej štúdie zaradil aj prvý slovenský preklad Sylabu omylov, ktoré boli publikované pred koncilom a pomáhajú v správnej interpretácii koncilu," uviedol Lichner.

"Dlhoročná erudovaná skúsenosť autora je zárukou ich kvality a vernosti prekladu. Monografia vypĺňa medzeru v teologickej literatúre koncilových dokumentov v slovenskom jazyku. Nádejam sa, že bude mať pokračovanie aj v ďalších vydaniach dokumentov tohto typu," napísal do monografie biskup Judák.

Text Prvého vatikánskeho koncilu bol čiastočne preložený do slovenčiny v knihe Viera Cirkvi, ide však o preklad z nemeckej knihy a podobne je tomu tak aj v prípade dostupného internetového textu, ktorý je prekladom z češtiny do slovenčiny. Lichner sa preto rozhodol pre kompletný preklad z latinčiny do slovenčiny, ktorý uverejňuje v bilingválnej edícii s poznámkovým aparátom. "Poznanie textov Prvého vatikánskeho koncilu je dôležité nielen pre štúdium teológie a cirkevných či svetských dejín, ale aj pre správne pochopenie a interpretáciu Druhého vatikánskeho koncilu, texty oboch koncilov sa vzájomne dopĺňajú," informoval Lichner.