Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. október 2023Meniny má Arnold
< sekcia Slovensko

Vyhlásenie NEF Hospodársky klub o migrácii

Foto: NEF Hospodársky klub

Pod vyhlásenie sa podpísala skupina členov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru.

Bratislava 19. januára (OTS) - Skutočne sme sa všetci vďaka korporátnym médiám a tzv. „slniečkárom“ stali v úvodzovkách takými „ostýchavými“ a v podstate zbabelými, že sa zdráhame jednoducho nazvať hlupáka – hlupákom, podliaka – podliakom, parazita – parazitom? Asi nie. Stále nám tu hrozia len islamizáciou, nebolo by načase povedať aj iné. Spisovateľ Ivan Jefremov, s poľutovaním v románe „Hodina býka“, konštatuje toto: „Bohužiaľ, hlavná náboženská kniha najviac technická a mocná z minulých civilizácií – biela – bola Biblia, naplnená zlom, zradou, kmeňovým nepriateľstvom a nekonečným vraždením....“

V danom prípade však hovoríme nie o stáročných sporoch a vojnách, ani nie o tom, ktoré z „Písiem“ je tým pravým, ktorá viera ako jediná prináša svetu spásu. Sú to žabomyšie spory v tom, že sa zabúda na podstatu náboženskej viery tj. na pôsobenie jej pôvodných humanistických ideálov. Hovoríme tu o sporoch pri ktorých národoch stojí Boh, dokonca o tom „ktorý národ je vyvolený“. To všetko sú „rečičky“, pričom vzhľadom na situáciu, je čas konečne dospieť k rozhodnutiu, aby sme sa vzájomne ako druh „homo“ nevyhubili.

Súčasná migrácia je precízne politicky a mediálne organizovaný stret s našou európskou civilizáciou. Ak vychádzame Huntingtonovej knihy „Stretu civilizácií“, autor stret civilizácií vnímal len ako potenciu v ďalekej budúcnosti. Diabol, ak máme veriť v jeho existenciu, tak určite niektorým politikom našepkal.

Ale prečo neurýchliť tento stret? Preto dnešný odchádzajúci „dolárový svet“ zorganizoval vojny v Afrike a na Strednom východe. Vďaka nositeľke nemeckej moci kancelárke A. Merkelovej, ktorá sa úspešne podieľa na importe migrantov do EÚ, tu máme, čo máme. Takže, pani Merkelová, krátke poučenie len na základe vašich slov z čias, keď ste boli kancelárkou menej ako rok „že rozhodovať budú ministerskí predsedovia“, malý odkaz. Láska mínus zodpovednosť za dôsledky svojich činov nie je nič viac ako hlúpučká dobromyseľnosť. Len na okraj, na Slovensku hovoríme, že „dobrými úmyslami je do pekla cesta dláždená“. Už dnes však pociťujú vaši občania peklo vašich rozhodnutí. Ale poďme ďalej, ako hovoril Viktor Hugo: „Na svete nie je nič mocnejšieho ako myšlienka, ktorá prišla včas“. Len dúfam, že tieto naše myšlienky dorazia k vám včas.

Aj na Slovensku sme svedkami, že nie všetky sociálne skupiny konajú vo verejnej politike otvorene. Niektoré z nich sa utajujú pred spoločnosťou, robiac zákulisnú politiku, alebo, zaoberajúc sa ňou, snažia sa vytvoriť u okolia dojem, že sa zaoberajú nie politikou, ale niečím iným. Nuž, povedzme, naše združenie - náš klub bez akéhokoľvek ostýchania sa verejne zaoberá politikou. Nie preto, že by to bola jeho primárna úloha, ale vzťah ekonomika a politika je neoddiskutovaný. Náš klub nevytvára nejaké sprisahania, ako sme svedkami u mnohých zahraničím platených mimovládnych organizácií. A keď sme už túto tému načali, treba povedať, že so sprisahaniami to nie je až tak jednoduché. V každom skutočnom sprisahaní existuje vlastný „mozgový trust“, ktorý zadáva, definuje ciele sprisahania, určuje cesty a prostriedky ich uskutočnenia, kontroluje priebeh vypĺňania plánov a v prípade nevyhnutnosti plány koriguje. Popri tom existuje aj výkonná periféria dobrovoľných a niekedy aj platených užitočných hlupákov a tých veru nie je málo ani na Slovensku.

Vzhľadom na uvedené okolnosti, možno každý historický proces vždy presne opísať, lebo národy udržujú svoj rodný jazyk pomocou obsažných pojmov, nie ako médiá, ktoré zasadne používajú tie bezobsažné, teda ak neklamú doslovne v priamom prenose. V tom je výhoda spoločenskej pamäte, ktorá k výkladu histórie nepotrebuje rôzne propagandistické a jazykové ústavy. Preto je úlohou nášho klubu, aby sme v otvorenej diskusii určovali smerovanie vývoja kultúry našich členov, životný štýl a logiku vedenia nášho sociálneho správania.

Našim ekonomickým zameraním klubu nemôžeme dopustiť, aby ekonomická veda, vyučujúca objektívne javy celospoločenského spájania špecializovanej práce ako je integrácia, korporatizácia odvetví a procesy riadenia vo výrobe a distribúcii tovarov a služieb, redukovala len na akési zbožné priania o ekonomickom prínose migrantov.

Ekonomický dopad migrácie je reálny jav a treba ho preskúmať. V prvom rade sa musíme zamerať na štruktúru, o ktorej však nemáme žiadne poznatky, lebo nevieme ani koľko a akých migrantov došlo. To bude v budúcnosti zvyšovať tlak na nezamestnanosť aj na Slovensku. Základný súbor opatrení voči ekonomickým migrantom, zdôrazňujeme ekonomickým migrantom, by mal vyzerať nasledovne:

A. Odporúčame vláde SR, štatisticky sledovať štruktúru a počty aspoň v týchto oblastiach:
- nekvalifikovaní – ľudia so žiadnym alebo základným vzdelaním ( základná škola );
- polokvalifikovaní – ľudia so stredným vzdelaním ( stredná škola );
- kvalifikovaní – ľudia so vzdelaním prvého, resp. druhého stupňa ( vysoká škola s titulom napríklad Bc. – 1.stupeň, alebo s titulom napríklad Ing., Mgr., atď. – 2.stupeň );
- vysoko kvalifikovaní – ľudia so vzdelaním tretieho stupňa (doktorandské štúdium – napríklad titul PhD.) a vyšších stupňov.

B. V právnej oblasti riadne zadefinovať celú oblasť pracovných povolení v nadväznosti na získanie občianstva v členskej krajine EÚ - podľa zásady „lex domici“ – teda domáceho práva členskej krajiny.

C. V oblasti financií odporúčame vláde sledovať remitenciu, ktorou označujeme financie, ktoré plynú do zahraničia pre rodinu migranta. Je treba sledovať ich objem a zaviesť ich dôslednú štátnu reguláciu. Regulácia bude sekundárne pôsobiť na určovanie smeru pohybu migrácie. Sem zahrnúť aj náklady na ich integráciu do spoločnosti.

D. V oblasti školstva dôsledne uplatňovať vymáhanie nákladov na jazykovú a inú prípravu takejto pracovnej sily.

Našťastie Slovensko nie je kolonizujúcou krajinou a tak je zbavené tlaku, ktorý napríklad vyvoláva inštitút občianstva v Británii, Francúzsku, Holandsku a podobne. Tieto krajiny v minulosti trvali na tom, že vo vlastných kolóniách sa uplatňuje občianstvo domínia kolónie. Dnes sa čudujú, že im táto sociálna bomba vybuchla do tváre. Prichádzajú totiž ľudia, ktorí získali úplne legálne občianstvo týchto krajín a to po rodičoch, hoci nikdy s daným domíniom nemali nič spoločného. O tomto sa zas taktne mlčí. Dnes sme dokonca svedkami ako sa Európania stávajú nevoľníkmi vo vlastnej krajine aj vďaka uplatňovaniu „ľudskoprávnemu imperializmu“ zo strany protinárodne orientovaných štruktúr. Aby sme tieto štruktúry identifikovali musíme poznať ich slovník. Tým sú eufemizmy ako je „politická korektnosť“, „humanitárne bombardovanie“, „obranná vojna na druhej pologuli“ , prípadne ďalší skvost „Zákerný nepriateľ napadol naše lietadlá, pokojne bombardujúce jeho dediny a mestá“.

V Bratislave, 15. – 18. januára 2017

Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen NEF Hospodársky klub a jeho MMV
Ing. Peter Čatloš, PhD
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
PhDr. Ing. Jan Campbell, Nemecko
Genmjr. Ing. Svetozár Naďovič
Ing. Miroslav Hrubý, Česká republika
Dr. Ján Šály
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Ing. Ján Gabriel, spolupredseda výboru združenia NEF Hospodársky klub
Ing. Mikuláš Milko
Rudolf Young Mosny, spolupredseda výboru združenia NEF Hospodársky klub, USA
MUDr. Jozef Dolinský
Gen. PaedDr. Tibor Gašpar
Ing. Ján Blcháč, PhD
Ing. Ján Miškovský
Ing. Heidy Schwarczová, PhD
JUDr. Anton Blaha, CSc.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.