Quantcast
< sekcia Slovensko

Vyhlásia výzvu na podporu projektov na ochranu a využívanie vôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Fond plánuje k výzve samostatne zverejniť zoznam obcí, ktoré budú mať na dotáciu nárok.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Environmentálny fond (EF) aktuálne pracuje na novej výzve zameranej na ochranu a využívanie vôd. Termín predkladania žiadostí odhaduje na koniec septembra. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Podpora by sa mala sústrediť na financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií s dôrazom pre obce do 2000 obyvateľov. Výzva bude podľa EF určená pre chránené vodohospodárske oblasti, ktorými sú Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat. Fond plánuje k výzve samostatne zverejniť zoznam obcí, ktoré budú mať na dotáciu nárok.

"Minimálna výška dotácie na projekt bude 500.000 eur a maximálna výška dotácie bude päť miliónov eur, pri dodržaní podmienky minimálneho päťpercentného spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu," uviedol Envirofond.

Približuje, že podporovanými aktivitami bude dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou, rozšírenie distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia, úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov, budovanie vodovodných prípojok. Dotácia môže smerovať aj na dobudovanie verejnej kanalizácie, jej rekonštrukciu alebo rozšírenie.