< sekcia Slovensko

Rezort financií zatiaľ dostal vyúčtovanie kampane od dvoch kandidátov

Minister financií SR Peter Kažimír Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zákon prikazuje kandidátom poslať ministerstvu vyúčtovanie do 30 dní od zverejnenia výsledkov druhého kola, ku ktorému došlo 30. marca.

Bratislava 7. apríla (TASR) - Ministerstvu financií (MF) SR boli k dnešnému dňu doručené dve správy o vynaložených prostriedkoch na kampaň prezidentského kandidáta. Pre TASR to potvrdil Tlačový odbor rezortu s tým, že ministerstvo nie je podľa zákona o voľbe prezidenta povinné zverejňovať oznámenia kandidátov o vynaložených prostriedkoch na kampaň, nakoľko finančné prostriedky sa nepovažujú za verejné.

"To je zároveň dôvod, prečo táto informácia nie je zverejnená na webovom sídle MF. Rovnako postupovalo ministerstvo MF SR aj v predchádzajúcich voľbách prezidenta," uviedol Tlačový odbor.

Zákon prikazuje kandidátom poslať ministerstvu vyúčtovanie do 30 dní od zverejnenia výsledkov druhého kola, ku ktorému došlo 30. marca. Ak si to niektorý z uchádzačov o post hlavy štátu nesplní, hrozí mu sankcia 66.387 eur.

Oficiálna kampaň pred voľbami, na ktorú sa oznamovacia povinnosť vzťahuje, začala 15 dní pred voľbami a skončila sa 48 hodín pred začiatkom voľby. Každý kandidát na prezidenta mohol v tomto čase minúť maximálne 132.775 eur vrátane DPH.

Kandidát je povinný viesť evidenciu o všetkých daroch, ktoré dostal na svoju propagáciu, o ich darcoch a písomne oznámiť MF SR celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré získal na svoju propagáciu a celkovú sumu prostriedkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu. Zverejniť musí všetkých darcov, ktorí mu venovali viac ako 331 eur, v prípade právnickej osoby viac ako 3319 eur.

Ak rezort financií zistí, že prekročil zákonom stanovenú maximálnu výšku nákladov, kandidátovi uloží pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil povolenú hranicu.