Quantcast
< sekcia Slovensko

Vzniklo Inovačné centrum priemyselného vlastníctva, pomôže vedcom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Inovačné centrum sa zameriava najmä na oblasť osvety ešte pred samotným vznikom či prihlasovaním práv, organizovaním workshopov a prednášok.

Bratislava 27. júna (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave spolu s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR zriadili spoločné pracovisko - Inovačné centrum priemyselného vlastníctva. Na jeho príprave sa podieľal i Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Cieľom vzniku pracoviska je zvýšenie povedomia o možnostiach ochrany práv priemyselného vlastníctva a poskytovanie základného poradenstva a pomoci pre vedcov a vynálezcov. TASR o tom informoval Jozef Andraško z Právnickej fakulty UK.

Inovačné centrum je jednotným konzultačným miestom na poskytovanie právnej pomoci a podpory pre univerzity, vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie v rámci SR v súvislosti s ochranou výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom predmetov práv priemyselného vlastníctva. V rámci spolupráce poskytla fakulta svojich odborných zamestnancov a zázemie na vznik centra, CVTI SR poskytuje materiálnu podporu a zastrešenie z pohľadu národnej infraštruktúry na podporu transferu technológií na Slovensku. ÚPV SR poskytuje zamestnancom inovačného centra odborné školenia a usmerňuje ich v oblasti práv priemyselného vlastníctva a potrieb vynálezcov a vedcov.

Z hľadiska predmetu majú úlohy inovačného centra najmä konzultačnú a vzdelávaciu povahu. Cieľom nie je nahradiť činnosť patentových zástupcov či advokátov. Inovačné centrum sa zameriava najmä na oblasť osvety ešte pred samotným vznikom či prihlasovaním práv, organizovaním workshopov a prednášok, pomáha vedcom a riešiteľským kolektívom zorientovať sa v legislatíve účinnej v tejto oblasti, upozorňuje ich na možné riziká a poskytuje poradenstvo v ďalšom postupe. "Veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo na okraji záujmu. Preto akúkoľvek pomoc pre tento sektor vítame a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí upriamiť pozornosť elít a verejnosti na to, že máme na Slovensku veľa šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia našu podporu, pretože svojou prácou preukazujú službu celej spoločnosti," povedal predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

"Z nášho pohľadu je dobrým krokom, že prvé inovačné centrum svojho druhu vzniklo na UK, pretože spája mnohé excelentné výskumné pracoviská či už prírodovedných, alebo humanitných odborov a je pre nás jednoduchšie ich identifikovať a osloviť s ponukou pomoci," uviedol riaditeľ inovačného centra Daniel Zigo.