< sekcia Slovensko

WORLD DEER CONGRESS 2020

Foto: SADF

Prvý celosvetový kongres farmového chovu jeleňovitej zveri na Slovensku – WORLD DEER CONGRESS 2020.

Bratislava 16. októbra (OTS) - Slovenská asociácia chovu jeleňovitých – SADF je organizátorom VIII. ročníka kongresu World Deer Congress Slovakia 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. až 16. októbra 2020 v hoteli Grand v Jasnej za účasti medzinárodných farmárskych a poľovníckych asociácií, jednotlivcov a odbornej verejnosti z dvadsiatich piatich štátov sveta.

Slovenská asociácia chovu jeleňovitých SADF ako člen FEDFA - The Federation of European Deer Farmers Associations je organizátorom VIII. ročníka kongresu farmového chovu jeleňovitých – World deer congress 2020. Poslaním kongresu je podporiť vzájomnú informovanosť jednotlivých národných asociácií, chovateľov a odbornej verejnosti o najnovších poznatkoch z oblasti samotného chovu, biotechnológií a vedy chovu jeleňovitej zveri. Súčasťou kongresu budú odborné prednášky a workshopy.

Medzi hlavnými prednášajúcimi sa v rámci kongresu WDC 2020 predstavia:
- Dr. Tomás Landete-Castillejos, prezident združenia IDUBA (International Deer & wild Ungulate Breeders Association) zo Španielska, ktorý sa zaoberá výskumom jelenieho parožia a jeho ďalším využitím.
- Dr. Greg McKay, riaditeľ spoločnosti Xcell z Noveho Zelandu, ktorý sa radí medzi popredných odborníkov na aplikáciu biotechnológie v chove jeleňovitej zveri.
- Dr. Bernardin Malou, Deputy President CIC (Interantional Council for game and wildlife conservation) zo Švajčiarska, ktorý pôsobí v medzinárodnej poľovníckej organizácii CIC venujúcej sa hodnoteniu parožia jeleňovitej zveri.
- Prof. Ludek Bartoš z Českej republiky, ktorý sa celý svoj profesijný život sa venuje biológii jeleňovitej zveri a je autorom mnohých výnimočných vedeckých publikácií.


SADF na profesionálnej úrovni združuje a zastupuje farmové a zvernicové chovy na Slovensku, zabezpečuje ich vzájomnú informovanosť, sprostredkuje kontakty s obdobnými orgánmi na Slovensku a vo svete. Zabezpečuje kontakty s výskumnými strediskami po celom svete. Svojou odbornou činnosťou sa významne podieľa na predpisoch upravujúcich prácu a prostredie na farmách a vo zverniciach, s prísnym prihliadnutím na ochranu jeleňovitej zveri. Háji záujmy farmového a zvernicového chovu jeleňov v slovenskom a európskom legislatívnom prostredí.

Ďalšie informácie o VIII. ročníku celosvetového kongresu WORLD DEER CONGRESS 2020 nájdete na webovej stránke www.wdc2020.org alebo nás kontaktujte priamo na adrese info@wdc2020.org.

Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD
Prezident SADF