Quantcast
< sekcia Slovensko

WWF Slovensko víta vyjadrenia, že Moravu vyjmú z dopravných tepien

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Úsek Moravy od sútoku s Dunajom až po obec Brodské v okrese Skalica je na zozname území chránených Ramsarským dohovorom ako "Niva rieky Moravy".

Bratislava 23. mája (TASR) - Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) víta vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), že rieka Morava bude vyňatá zo zoznamu dopravných tepien. Prioritou bude jej obnova. TASR o tom informovala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Morava patrí podľa organizácie medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy. Je vzácna pre vlhké lúky, ktoré sú bohaté na rastliny a živočíchy. Jej podobu však ľudia zmenili, rieku skrátili, odrezali meandre a zmenšili plochu záplavových lúk, poukazujú environmentalisti. "Riečna niva je dnes zaplavovaná najmä v čase väčších povodní, inak trpí suchom, staré ramená sa zanášajú a krajina degraduje," podotkli.

Na územie rieky Moravy sa aktuálne uskutočňuje projekt LIFE IP Natura 2000. Spolupracujú na ňom WWF Slovensko, Štátna ochrana prírody SR a Slovenský vodohospodársky podnik. Cieľom je na vybraných úsekoch uvoľniť brehy rieky a obnoviť niektoré bočné ramená. Projekt okrem Moravy počíta aj s revitalizačnými prácami na jej prítoku Rudave. Tam sa budú podľa enviroorganizácie obnovovať mokrade, rašeliniská a mokraďové lúky.

Pri obnove tohto územia je kľúčová medzinárodná spolupráca, tvrdí WWF Slovensko. Záujem o návrat Moravy do pôvodnej podoby v piatok (20. 5.) vyjadril aj Budaj spolu s rakúskou ministerkou pre životné prostredie Leonore Gewesslerovou. "Morava je hraničná rieka, preto by bolo ideálne riešiť Moravu komplexne a pripraviť spoločný medzinárodný plán obnovy, ktorý by ju revitalizoval celú, obnovil odrezané meandre, pustil vodu do pôvodných meandrujúcich úsekov a vrátil rieke dynamiku a život," povedal jeden z partnerov projektu, riaditeľ Chránenej krajinnej oblasti Záhorie Tomáš Olšovský.

Realizáciu naplánovaných revitalizačných aktivít má na starosti Slovenský vodohospodársky podnik. Jeho riaditeľ Jozef Krška hovorí, že obnova záplavových území prispieva k protipovodňovej ochrane. Napomáha tiež zadržiavaniu vody v krajine, čím sa zmierňujú aj negatívne vplyvy klimatickej zmeny.

"Štúdia, ktorú v rámci projektu vypracuje WWF Slovensko, vyhodnotí úseky riek vhodné na revitalizáciu a identifikuje úseky významné z hľadiska protipovodňovej ochrany. Na základe štúdie budú navrhnuté opatrenia s ich následnou realizáciou," poznamenal Krška.

Úsek Moravy od sútoku s Dunajom až po obec Brodské v okrese Skalica je na zozname území chránených Ramsarským dohovorom ako "Niva rieky Moravy". Lokalita je územím európskeho významu Natura 2000 a patrí medzi dôležité hniezdiská a zimoviská vtáctva. Bol tu zaznamenaný výskyt vyše 200 druhov vtákov, doplnilo WWF Slovensko.