< sekcia Slovensko

Z. Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann

Vzhľadom na zdravotný stav prezidentky im vymenúvacie dekréty odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.

Bratislava 10. decembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Vzhľadom na zdravotný stav prezidentky im vymenúvacie dekréty odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.

Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov:

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., UKF v Nitre, archeológia

doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., UKF v Nitre, cudzie jazyky a kultúry

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., TU v Trnave, sociálna práca

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., UK v Bratislave, slovanské jazyky a literatúry

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., UKF v Nitre, pedagogika

doc. Ing. Peter Haščík, PhD., SPU v Nitre, spracovanie poľnohospodárskych produktov

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., UKF v Nitre, pedagogika

doc. MVDr. Róbert Herich, PhD., UVLF v Košiciach, veterinárna morfológia a fyziológia

doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., EU v Bratislave, ekonomika a manažment podniku

doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., SPU v Nitre, výživa

doc. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD., UPJŠ v Košiciach, neslovanské jazyky a literatúra

doc. Ing. Pavol Kita, PhD., EU v Bratislave, obchod a marketing

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., UK v Bratislave, manažment

izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, UCM v Trnave, cudzie jazyky a kultúry

doc. Dr. med. Dr. med. vet. Claus Muss, PhD., VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave, verejné zdravotníctvo

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., TU v Trnave, systematická filozofia

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., UVLF v Košiciach, infekčné a parazitárne choroby zvierat

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., UK v Bratislave, správne právo

doc. Ing. Peter Počta, PhD., ŽU v Žiline, telekomunikácie

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., PEVŠ, správne právo

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD., SPU v Nitre, špeciálna rastlinná produkcia

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., UK v Bratislave, trestné právo

doc. JUDr. PhDr. Ing. docteur Michael Siman, PEVŠ, medzinárodné právo

doc. RNDr. František Strejček, PhD., UKF v Nitre, biológia

doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD., SPU v Nitre, agrochémia a výživa rastlín

doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA Akadémia PZ, ochrana osôb a majetku