Quantcast
< sekcia Slovensko

Z gudrónových jám nad obcou Predajná odčerpali 800.000 litrov vody

Tlačová konferencia ministra životného prostredia Jána Budaja na tému, Nehrozí preliatie gudrónov. Obyvatelia sú v bezpečí. Na snímke zľava riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu z Vodohospodárskej výstavby, š. p Andrej Kasana, starostka obce Predajná Tatiana Čontofalská a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) počas tlačovej konferencie pri gudrónovej jame v Predajnej v okrese Brezno 18. augusta 2022. FOTO TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Minister životného prostredia skonštatoval, že ukončením odčerpávania vôd z gudrónových jám v Predajnej sa riešenie environmentálnej záťaže ocitlo na križovatke.

Predajná 18. augusta (TASR) – Z toxických gudrónových jám nad obcou Predajná v okrese Brezno v uplynulých mesiacoch odčerpali 799.000 litrov vody. Tá bola po chemickom vyčistení dočistená v čistiarni odpadových vôd v obci Valaská. Vo štvrtok o tom informoval riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) Andrej Kasana.

"Pôvodne sme očakávali, že na zabránenie bezprostredného rizika preliatia koruny hrádze bude nevyhnutné odčerpať približne 20 centimetrov. Podarilo sa nám dosiahnuť takmer dvojnásobné množstvo zníženia hladiny," uviedol Kasana. Ako dodal, v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom boli v okolí gudrónových jám vytvorené aj odtokové rigoly. Tie majú zabrániť tomu, aby sa hladina nádrží s toxickými gudrónmi po topení snehu či extrémnych zrážkach zvyšovala.


S odčerpávaním a čistením vôd z gudrónových jám začala VV v apríli, práce tak ukončili po približne štyroch mesiacoch. Štátny podnik bude v lokalite naďalej vykonávať výkon technicko-bezpečnostného dohľadu, riešenie environmentálnej záťaže bude ďalej pokračovať prieskumom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

"Úlohou nášho podrobného geologického prieskumu bude teraz zamerať sa na zistenie rozsahu znečistenia a jeho bilanciu. V najbližšom období by sme chceli začať realizovať geofyzikálne práce, ktoré nám umožnia lepšie situovať prieskumné vrty, na ktorých realizáciu si budeme musieť počkať do ukončenia verejného obstarávania," vysvetlil vedúci regionálneho centra Banská Bystrica ŠGÚDŠ Róbert Jelínek.

Ako priblížil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), prieskumné vrty by sa mali realizovať počas septembra. Pripomenul, že v minulosti musela byť predražená a neférová súťaž na riešenie problému s gudrónovými jamami v Predajnej zrušená. Vďaka zapojeniu inštitúcií v pôsobnosti envirorezortu náklady na čistenie vody z toxických skládok doposiaľ dosiahli približne 55.000 eur.
Tlačová konferencia ministra životného prostredia Jána Budaja na tému, Nehrozí preliatie gudrónov. Obyvatelia sú v bezpečí. Na snímke monitorovacie zariadenie pri gudrónovej jame v Predajnej v okrese Brezno 18. augusta 2022. FOTO TASR - Ján Krošlák
Foto: TASR - Ján Krošlák


Minister životného prostredia skonštatoval, že ukončením odčerpávania vôd z gudrónových jám v Predajnej sa riešenie environmentálnej záťaže ocitlo na križovatke a ďalší postup určia výsledky geologického prieskumu. "Predstava, že by sa odstránilo úplne všetko a ešte aj okraj zeminy, ktorý bol bezpochyby kontaminovaný do určitej hĺbky, to je naozaj na dlhé roky a je to aj finančne náročné," povedal Budaj.Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením jedovatých látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú i v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká.