< sekcia Slovensko

Za porušenie povinnej karantény hrozí pokuta do 1000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR

Blokovú pokutu môže okrem orgánu Policajného zboru od pondelka uložiť aj orgán obecnej polície.

Bratislava 6. marca (TASR) - Polícia môže od pondelka uložiť blokovú pokutu do 1000 eur každému, kto nenastúpi do povinnej karantény alebo ju poruší. Upozornili na to bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Pokutu teda môžu dať každému, kto sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, prípadne sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam. Blokovú pokutu môže okrem orgánu Policajného zboru od pondelka uložiť aj orgán obecnej polície.

Do platnosti vstúpili nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. Nariadenie izolácie v štátom určených zariadeniach sa však nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi si pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu. Nariadenie platí až do odvolania.