< sekcia Slovensko

Za štyri mesiace zbraňovej amnestie odovzdali občania 533 zbraní

Ilustračná snímka Foto: KR PZ v Trenčíne

Najviac kusov streliva občania odovzdali v Bratislavskom kraji (7054).

Bratislava 8. marca (TASR) - Za štyri mesiace zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru 533 nelegálne držaných strelných zbraní a 17.873 kusov streliva. Z toho vo februári pribudlo 161 zbraní a 8014 kusov streliva. Štvrté kolo zbraňovej amnestie potrvá do 30. apríla 2021. TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Odovzdané zbrane a strelivo skúmajú priebežne balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na pracoviskách v Bratislave, Košiciach a Slovenskej Ľupči. "Aktuálne je spracovaných a preskúmaných 48 percent prípadov zo zbraňovej amnestie. Pomer krátkych a dlhých zbraní je zhruba jedna ku jednej. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti," priblížila Fabianová.

Najviac zbraní bolo odovzdaných za štyri mesiace amnestie v Bratislavskom kraji (98). Nasledujú Trnavský kraj (87), Banskobystrický kraj (69), Žilinský kraj (64), Prešovský kraj (62), Trenčiansky kraj (57), Nitriansky kraj (56) a nakoniec Košický kraj (40).

Najviac kusov streliva občania odovzdali v Bratislavskom kraji (7054). Nasleduje Trenčiansky kraj (5010), Košický kraj (1496), Prešovský kraj (1127), Nitriansky kraj (1113), Žilinský kraj (982), Trnavský kraj (949) a Banskobystrický kraj (142).

Význam zbraňovej amnestie je podľa MV SR hlavne v prevencii, a to v znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj znížení rizika, že sa nimi bude páchať trestná činnosť.

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať. Podmienkou je, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.

Nelegálne držané strelné zbrane a strelivo môžu občania odovzdať na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.