Quantcast
< sekcia Slovensko

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eur

Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky pre komunálne voľby v obci Doľany v okrese Pezinok 29. októbra 2022. Foto: TASR - Erik Mader

Pokiaľ sa volič pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Bratislava 29. októbra (TASR) - Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.

Volič musí vo volebnej miestnosti ísť do osobitného priestoru, určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pri voľbe starostu, primátora a predsedu kraja môže volič krúžkovať len jedného kandidáta.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, lístok je neplatný. Hlas je neplatný aj vtedy, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky.

Voliči môžu v sobotných voľbách hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Právo voliť majú nielen plnoletí občania SR, ale aj cudzinci. V jeden deň si vyberajú starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.