< sekcia Slovensko

Začal sa 23. ročník Týždňa vedy a techniky a festival AMAVET

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Súčasťou festivalu AMAVET bude aj online Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku.

Bratislava 9. novembra (TASR) – V pondelok odštartoval 23. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Festival vedy a techniky Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET. Online formou prinesie prednášky, semináre, prehliadky, workshopy, súťaže aj vedecké filmy. Otvoril ho štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ľudovít Paulis.

Rezort školstva podujatie zorganizoval v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Pripájajú sa doň viaceré slovenské univerzity aj Slovenská akadémia vied (SAV).

Ako pre TASR uviedol koordinátor projektov AMAVET Ján Nemec, cieľom Týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ju.

Rovnako má tiež vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Súčasťou festivalu AMAVET bude aj online Konferencia o popularizácii vedy a techniky na Slovensku v stredu (11. 11.) od 10.00 h do 12.00 h. "V živých príbehoch mladých ľudí, ale aj už dospelých osobností budete môcť vidieť, ako neformálne vzdelávanie prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty. Vo vystúpeniach dnes už úspešných ľudí ukážeme niekoľko konkrétnych príkladov, ako neformálne vzdelávanie ovplyvnilo ich budúcu profesiu," doplnil Nemec.

Diskutujúci sa počas otvorenia Týždňa vedy a techniky zhodli, že na to, aby sa veda a výskum stali hybnou silou slovenskej ekonomiky, je potrebné využiť potenciál špičkových vedeckých pracovísk a firiem. Za rovnako dôležité považujú zvýšenie sebaúcty Slovenska, pričom poukázali na to, že má veľké osobnosti vedy a techniky so špičkovými vzdelávacími, vedeckými inštitúciami, aby sa mladé vedecké talenty realizovali doma.

Za dôležité považujú zmeniť doterajšie spriemerované hodnotenie vedeckých inštitúcií a nastaviť hodnotiace kritériá financovania vedeckých pracovísk podľa dosiahnutých výsledkov či napríklad výrazne podporiť kreatívne myslenie v inováciách a nové podnikateľské nápady a projekty, ktoré majú potenciál prerásť hranice Slovenska.