< sekcia Slovensko

Začali sa rokovania o rozvoji a podpore rómskej národnostnej kultúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na prvom zo série stretnutí s aktérmi v oblasti menšinovej kultúry Rómov privítali v utorok (15. 6.) zástupcovia rezortu zástupcov združení, ktoré sa venujú mediálnej oblasti.

Bratislava 16. júna (TASR) - Možnosť viacerých zdrojov financovania, zviditeľnenie činnosti či spolupráca s partnerskými organizáciami. Aj to sú očakávania, na ktoré v dotazníku k vízii podpory rómskej národnostnej kultúry upozornili subjekty venujúce sa činnosti v tejto oblasti. "Na prieskume Ministerstva kultúry (MK) SR sa zúčastnilo spolu 141 respondentov," informoval Michal Hajtol z kancelárie štátnej tajomníčky MK SR.

"Do prieskumu sa zapojilo 60 subjektov zriaďovanej kultúry, väčšinou v pôsobnosti vyššieho územného celku, z nezriaďovanej kultúry to bolo 72 subjektov, najčastejšie občianske združenia. Zvyšní respondenti boli zástupcami iných organizácií, ako napríklad obchodné spoločnosti či cirkevné spolky,“ spresnil Hajtol.

Inštitút kultúrnej politiky, analytický útvar ministerstva kultúry, získal z prieskumu dáta o počte zamestnancov subjektov, ktoré sa venujú rómskej národnostnej kultúre, zastúpení dobrovoľníkov, ale i primárnom zdroji financovania a výške disponibilných zdrojov.

"Dotazník nám ponúka možnosti, ako ďalej pracovať s víziou rozvoja a podpory rómskej národnostnej kultúry. Jeho výsledky nám teraz poslúžia nielen na interpretáciu, ale aj na rokovania so zástupcami rôznych subjektov po celom Slovensku,“ uviedla v tejto súvislosti štátna tajomníčka MK SR Zuzana Kumanová.

Avizovala prípravu strategického dokumentu, ktorý bude súčasťou vládou schválenej Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. "Naším cieľom je pripraviť ho participatívnym spôsobom s čo najväčším zaangažovaním všetkých relevantných subjektov,“ dodala Kumanová.

Na prvom zo série stretnutí s aktérmi v oblasti menšinovej kultúry Rómov privítali v utorok (15. 6.) zástupcovia rezortu zástupcov združení, ktoré sa venujú mediálnej oblasti. Zámerom tohto, ale aj nasledujúcich stretnutí zástupcov ministerstva je opísať východiská a navrhnúť také riešenia, ktoré prispejú k uchovávaniu kultúry, jazyka a podpore identity Rómov.