< sekcia Slovensko

Zákon o pedagogických zamestnancoch má zlepšiť podmienky učiteľov

Učitelia, ilustračná snímka. Foto: British Council

Novelou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa zavádza aj nová kategória odborných zamestnancov, a to kariérny poradca.

Bratislava 31. septembra (TASR) - Zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vstúpi do platnosti od 1. septembra, sa rezort školstva snaží zlepšiť podmienky pôsobenia učiteľov na školách. V rozhovore pre TASR to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

"Chceme poskytovať ochranu pred správaním, ktorému často dnes učitelia čelia a ktoré je z istého uhla sociálno-patologickým javom. Učitelia sú mnohokrát vystavovaní čoraz väčšiemu tlaku a niekedy až agresivite a útokom zo strany verejnosti, zákonných zástupcov žiakov, ale aj samotných žiakov plus môže sa v pracovnoprávnom prostredí prejaviť aj šikana," vysvetlila jednu zo zásadných zmien, ktorú prináša novelizovaný zákon.

Ako doplnila, zatiaľ mali učitelia len všeobecné mechanizmy, cez ktoré sa mohli brániť, napríklad sa obrátiť na pracovnoprávny súd. Lubyová priznala, že niektoré spory nemohla vyriešiť ani Štátna školská inšpekcia a musela odkazovať na inšpekciu práce. "Preto sme prijali špeciálnu úpravu v zákone, ktorá umožní učiteľom, aby mali na úrovni škôl svoje vlastné mechanizmy a pravidlá, o ktoré sa môžu záväzne oprieť, čiže napríklad zavedenie etického kódexu do vnútorných pravidiel školy. A ďalej, aby sa tieto prejavy sociálno-patologického správania aj ďalej postihovali," dodala šéfka rezortu školstva.

Ako ďalšiu zmenu Lubyová načrtla zníženie úväzkov pri zachovaní odmeny pre niektoré kategórie zamestnancov, ide najmä o vychovávateľov. "Znížením úväzkov sa nám podarilo vychovávateľov dostať do rovnakej kategórie ako ich kolegov – pedagogických zamestnancov vo výučbe - a docielili sme, že každý vychovávateľ odpracuje mesačne v priemere o osem až desať hodín menej z plného úväzku pri zachovaní platu," ozrejmila.

Novelou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa zavádza aj nová kategória odborných zamestnancov, a to kariérny poradca. Podľa Lubyovej už na základnej škole nemajú rodičia a deti dobrú profesijnú orientáciu a často dieťa namiesto odbornej školy dajú na gymnázium, aby oddialili rozhodnutie o budúcom uplatnení, lebo nemajú informácie. Ako doplnila, následkom toho pribúdajú absolventi vysokých škôl, ktorí si neskôr nevedia nájsť zamestnanie. "Doteraz sa tomu venovali učitelia alebo výchovní poradcovia v rozsahu jednej hodiny týždenne, čo nie je dosť času na to, aby vedeli mladých ľudí zodpovedne nasmerovať," povedala Lubyová s tým, že v súčasnosti sa namiesto jednej hodiny budú tejto činnosti venovať päť hodín týždenne. Noví kariérni poradcovia budú pracovať na úrovni okresu a pomáhať metodicky všetkým poradcom, ktorí sa venujú tejto činnosti.

Výraznou zmenou je podľa Lubyovej aj zavedenie vekového limitu 65 rokov pri výkone pedagogickej profesie s možnosťou opätovného uzatvorenia pracovného pomeru. Okrem toho sa v zákone upravujú napríklad aj príplatky za profesijný rozvoj za absolvovanie rozširujúceho vzdelávania, špecializačného vzdelávania, inovačného vzdelávania a za vykonanie jazykovej skúšky, a to v úhrnnej výške 12 percent platu po dobu siedmich rokov, pričom sa dajú sústavne obnovovať.