< sekcia Slovensko

Zamuroval ženu v pobočke a teraz sa jej vyhráža

Foto: POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Bratislava 7. septembra (OTS) - Výzvy poslanca Alojza Hlinu, ktorý vo štvrtok 3.9.2015 s partičkou prisluhovačov zamuroval matku dvoch detí v prevádzke na Obchodnej ulici a odkazuje jej povýšeneckým tónom cez médiá, aby veľmi dobre zvážila, či trvá na svojej výpovedi, považuje spoločnosť pri takomto verejnom činiteľovi za postoj, na základe ktorého by mal zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v parlamente ako reprezentant občanov.

Foto: Spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o.
V minulosti som pracovala na linke dôvery, kde sa ozývalo množstvo žien a detí, ktoré boli vystavované tlaku a stresu zo strany obdobných agresorov. Nikdy som sa však nestretla s tým, že by bol vyvíjaný takýto tlak zo strany ústavného činiteľa, ktorý má v rukách moc. Je to nefér. Pre pracovníčku na pobočke to bola a stále je stresová situácia, ktorá môže a nemusí vyústiť do rôznych symptómov. V každom prípade si mal pán poslanec uvedomiť, že ide o zamestnankyňu, ktorá nemá s jeho ambíciami a snahou zviditeľniť sa nič spoločné. Pán poslanec je dospelá a svojprávna osoba a mal si uvedomiť, že takýmto spôsobom by sa nemal správať k žiadnemu človeku, nie ešte k žene - matke dvoch detí,PhDr. Ľudmila Golianová, bývalá pracovníčka krízovej linky dôvery.

Vyhlásenie poslanca o tom, aby zamestnaná matka zmenila svoje vyjadrenie: „Nech veľmi dobre zváži, či zotrvá na svojej pôvodnej výpovedi" (Alojz Hlina, SITA, 4. septembra 2015 14:22) je už v poradí 4. dielom poslancových výrokov a útokov na adresu obyčajného zamestnanca v pobočke na Obchodnej ulici. Správanie poslanca považuje spoločnosť za chovanie hraničiace s osobnou zaujatosťou ústavného činiteľa a šikanovaním na verejnosti a následne šikanovaním na sociálnych sieťach aj prostredníctvom médií. „Ubezpečujeme všetkých zamestnancov spoločnosti, že výroky poslanca na ich adresu podrobne sledujeme a učiníme odpovedajúce právne kroky, ak boli práva alebo povesť zamestnancov spoločnosti poškodené, alebo atakovaná ich bezpečnosť, kvalita výkonu práce alebo života.“ prokurista spoločnosti Jaroslav Fuchs.

Je ľudské a zodpovedné zavolať políciu pri situácii, kedy zamestnankyňa a matka dvoch detí čelí partičke murárov pod vedením poslanca Alojza Hlinu, ktorí sa ju snažili pred médiami a kamerami s posmechom zamurovať na pobočke. Zamestnankyňa našťastie nepodľahla v takejto nátlakovej situácii panike a privolala si za pomoci priamej nadriadenej pomoc,“ Michal Hatina, hovorca spoločnosti.

Keďže mala zamestnankyňa snahu v minulosti študovať právo a pôsobila dlhodobo vo finančnom sprostredkovaní, hľadala najskôr apelom na svoje práva u poslanca pochopenie a opätovne sa dožadovala rešpektu. Keďže nenašla u ústavného činiteľa pochopenie, ale výsmech, požiadala ma o pomoc ako nadriadenú a volala Políciu SR, o čom ma ako nadriadenú informovala,“ regionálna riaditeľka agentúry Bratislava.
Incidenty, ktoré poslanec priebežne vytvára pred pobočkou na Obchodnej ulici a v Bratislave paralyzujú personál už od začiatku júna 2015. Nejedná sa o ojedinelý skrat, ale systematickú impulzívnu činnosť.

V Bratislave, 7.9.2015
Spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.