Quantcast
< sekcia Slovensko

Záujem štátu voči krajanským komunitám má cieliť k návratovej politike

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Návrh koncepcie štátnej politiky avizuje aj novelizáciu legislatívy nanovo definujúcej Slováka žijúceho v zahraničí práve s prihliadnutím na meniacu sa štruktúru krajanských komunít.

Bratislava 8. júna (TASR) – Štátna politika voči Slovákom žijúcim v zahraničí má zintenzívniť záujem o komunity krajanov v produktívnom veku, a to aj v oblasti návratovej politiky. Návrh koncepcie štátnej politiky na najbližších päť rokov, ktorý v stredu schválila vláda, zdôrazňuje potrebu "zadefinovať celkom novú časť štátnej politiky vo vzťahu k novej diaspóre, s určením konkrétnych cieľov, nástrojov a prepojení."

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) ako predkladateľ materiálu pripomína, že takzvaná nová slovenská diaspóra sa v zahraničí začala formovať po roku 1989 a tiež po vstupe SR do EÚ v roku 2004. "Tvoria ju Slováci, ktorí v zahraničí hľadali lepšie uplatnenie a socioekonomické podmienky," dodáva. Vysvetľuje tiež, že od pôvodných autochtónnych menšín a tradičných komunít v západnej Európe a zámorí sa táto skupina odlišuje tým, že združuje ľudí v produktívnom veku, ktorí namiesto formálneho sa spájania v spolkoch a združeniach uprednostňujú komunikáciu prostredníctvom sociálnych platforiem.

ÚSŽZ upozorňuje na hospodársky potenciál spomínanej krajanskej komunity. "Podľa údajov Svetovej banky predstavujú remitencie, teda peniaze, ktoré Slováci posielajú zo zahraničia svojim rodinám, asi dve percentá HDP, teda približne dve miliardy eur," uvádza úrad.

Okrem udržiavania slovenskosti a väzieb so Slovenskom by cieľom pôsobnosti štátu vo vzťahu k novej slovenskej diaspóre malo byť preto aj dosiahnutie čo možno najväčšej miery návratu slovenských občanov na Slovensko. "To si vyžaduje aktualizáciu súčasnej návratovej politiky aj s prihliadnutím na zapracovanie aktuálnych koncepčných dokumentov," zdôrazňuje ÚSŽZ.

Navrhuje preto vypracovať jednotný systém informovania novej slovenskej diaspóry o možnostiach zamestnania na Slovensku pri návrate zo zahraničia a vytvoriť schému na podporu začatia podnikania pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. "Systémové riešenie by malo zahŕňať aj potreby rodinných príslušníkov vracajúcich sa krajanov," konštatuje úrad.

Agende návratovej politiky by sa mal venovať novovytvorený útvar na Úrade vlády SR, ktorý zabezpečí vykonávanie investícií v rámci komponentu Lákanie a udržanie talentov, ktorý je súčasťou prioritnej oblasti vedy, výskumu a inovácií v pláne obnovy.

Návrh koncepcie štátnej politiky avizuje aj novelizáciu legislatívy nanovo definujúcej Slováka žijúceho v zahraničí práve s prihliadnutím na meniacu sa štruktúru krajanských komunít. Pripomína tiež základné úlohy v štyroch oblastiach podpory definovaných v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí, to znamená v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, v oblasti kultúry, informačnej oblasti a v oblasti médií. Taktiež predstavuje úlohy pri prezentácii krajanských komunít a určuje vecnú pôsobnosť orgánov štátnej správy.

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip pre TASR uviedol, že príprava nového zákona je vo veľmi pokročilom štádiu. "Bol by som rád, ak by sme počas leta spustili legislatívny proces," povedal.

V súvislosti s témou návratovej politiky upozornil na to, že gescia novovytvoreného organizačného útvaru Úradu vlády SR zameraná na lákanie talentov môže v prípade záujmu o návrat príslušníkov novej diaspóry vytvoriť vhodný pilotný projekt. "Na ten bude možné neskôr nadviazať, alebo v ňom v rovnakej organizačnej forme a kompetenčnom rozdelí pokračovať," upozornil.

Na schválenú koncepciu nadviaže akčný plán s termínovanými úlohami pre príslušné zodpovedné subjekty.