< sekcia Slovensko

Zaviesť by sa mal kompenzačný príspevok pre baníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Navrhovaná úprava by mala zároveň zabezpečiť garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Bratislava 18. septembra (TASR) – Inštitút kompenzačného príspevku pre zamestnancov, ktorí z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády skončili pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území SR, by sa mal zaviesť. Vyplácať by ho mal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplýva to z návrhu zákona o kompenzačnom príspevku baníkom z dielne poslancov Smeru-SD. Plénum v stredu právnu normu posunulo do druhého čítania.

Cieľom návrhu je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov. Priznanie kompenzačného príspevku by však malo byť vylúčené pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom alebo napríklad dávky výsluhového zabezpečenia. "Podmienky vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku," približuje dôvodová správa.

Navrhovaná úprava by mala zároveň zabezpečiť garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. "Oprávnená osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok baníkom, bude dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity," konštatuje sa v materiáli. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.