< sekcia Slovensko

Zbor väzenskej stráže organizoval seminár k resocializácii väzňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, informoval Adrián Baláž.

Bratislava 18. januára (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizoval od stredy (16.1.) do piatka v Bratislave pracovný seminár s medzinárodnou účasťou v rámci národného projektu Šanca na návrat. Jeho cieľom je u väzňov znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

"V rámci seminára bol prezentovaný národný projekt a dobrá prax v podobných domácich a zahraničných programoch, projektoch alebo nástrojoch týkajúcich sa penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti," uviedol Baláž.

"Medzinárodný seminár za účasti hostí z Českej republiky a Rumunska otvoril svojím príhovorom generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan. V rámci odbornej časti seminára vystúpili so svojimi príspevkami garanti projektu - napríklad pedagóg a vedecký pracovník Martin Lulei s témou Preliminárne výstupy odborného tímu národného projektu 'Šanca na návrat' či známy slovenský psychológ a súdny znalec Anton Heretik, ktorý odprezentoval príspevok s názvom 'Hodnotenie efektívnosti resocializačných programov – potenciál a výzvy'," priblížil ďalej hovorca.

Zo zahraničných účastníkov semináru vystúpili profesor Ioan Durnescu a doktor Gabriel Oancea z Rumunska, ako aj viacerí odborníci z Ministerstva spravodlivosti ČR a Väzenskej služby ČR. Na seminári participovali aj zástupcovia neverejného sektora postpenitenciárnej starostlivosti zo Slovenska a ČR a taktiež zástupcovia partnerov projektu.

"Súčasťou druhého dňa seminára bol workshop na tému 'Prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti' a na záver bola zorganizovaná exkurzia do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou," povedal ďalej Baláž.

Národný projekt Šanca na návrat realizuje ZVJS spoločne s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.

"Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, teda znižovanie rizikových a posilňovanie protektívnych faktorov vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti a eliminácia sociálnej exklúzie osôb prepustených z výkonu trestu. Projekt obsahuje rôzne aktivity a bude využívať aktívnu participáciu expertov z praxe a akademického prostredia. Jeho súčasťou je vytvorenie a pilotné overenie uceleného integrovaného systému prístupu k odsúdeným a ich blízkemu okoliu, vytvorenie štandardizovaných individuálnych prístupov podľa určených parametrov, príprava odsúdených na podmienky po prepustení (ubytovanie, zamestnanie, financie, vzťah k blízkym a pod.)," dodal na záver Baláž.