Quantcast
< sekcia Slovensko

Štátny pedagogický ústav pripravil nový vzdelávací portál

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zaoberať sa bude rómskou kultúrou či históriou.

Bratislava 21. januára (TASR) - Školy a pedagógovia môžu využiť novú inovatívnu online platformu, ktorá skvalitňuje vzdelávanie žiakov a študentov o rómskej kultúre, histórii a jazyku. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil pre učiteľov a širšiu pedagogickú verejnosť nový vzdelávací a metodologický portál www.spolu-together-jekhetane.sk. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.

Ponúka komplexný prehľad učebných a metodických materiálov, podporných študijných materiálov a vzdelávacích aktivít a tréningov pre učiteľov a ďalší pedagogický personál, ktorý pôsobí v školách so žiakmi z rómskych komunít. "Podpora úspešnosti rómskych žiakov vo vzdelávaní je jednou z priorít ŠPÚ. Časť našich aktivít sa preto zameriava na rozvoj kompetencií učiteľov, ale aj ďalších zamestnancov škôl v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu. Verím, že pripravený portál bude pre nich užitočným a praktickým nástrojom," povedala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Portál je zameraný na oblasť rómskeho jazyka, rómskej kultúry, rómskej histórie, interkultúrnej výchovy a vzdelávania v oblastiach ľudských práv a demokratického občianstva. "Uľahčí využívanie rôznych digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie, ako aj pri zavádzaní nových pedagogických prístupov vo vzdelávaní detí a žiakov z rómskych komunít. Ďalej prostredníctvom vzdelávacích aktivít a tréningov umožní sieťovanie slovenských škôl so žiakmi z rómskych komunít, učiteľov, ako aj výskumných a odborných pracovníkov," spresnil Jozef Facuna zo ŠPÚ.

Vzdelávací portál je určený pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, asistentov učiteľov a vychovávateľov, výskumných a odborných pracovníkov, manažment škôl a tiež širšiu pedagogickú verejnosť. Platforma ponúka prehľad o učebných materiáloch, metodických a podporných študijných materiáloch, vzdelávacích aktivitách a tréningoch pre učiteľov a širšiu pedagogickú verejnosť, manažment škôl, výskumných a odborných pracovníkov. Na stránke si pedagógovia nájdu tiež podklady, ktoré im pomôžu zdokonaľovať sa v rómskom jazyku, materiály o kultúre a zvykoch Rómoch.