< sekcia Slovensko

V roku 2018 sa začala úprava legislatívy zubnej techniky, tvrdí komora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Slovenská komora zubných technikov je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.

Bratislava 28. decembra (TASR) – Rok 2018 bol podľa Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) rokom intenzívnej prípravy aktualizácie slovenskej legislatívy v odbore zubná technika. V odbore tiež pokračoval rozvoj nových technológií a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská prisľúbila riešiť aktuálne problémy zubných technikov.

"Vo všeobecnosti platí, že najskôr prichádza vývoj, výroba nových technológií, ich propagácia a predaj, pričom legislatíva a kontrola zhody so štandardmi idú až v závese. My ako komora sme sa preto v roku 2018 snažili vniesť do odboru poriadok a transparentné podmienky na prácu," konštatovala prezidentka SZKT Hana Dohálová. Komora sa podľa jej slov usilovala uviesť do praxe nariadenie Európskeho parlamentu, ktoré vstúpilo do platnosti v máji 2017. "Do troch rokov musí byť zapracované a záväzné aj v slovenskej legislatíve," hovorí o nariadení, podľa ktorého má každá zubná korunka, mostík či snímateľná zubná protéza mať svoj "protetický štítok", aby bolo možné v prípade problémov dohľadať kto, kde a z čoho takúto zubnú náhradu pre pacienta vyrobil.

Dohálovú trápi, že komora musí čoraz častejšie riešiť prípady neoprávneného podnikania s ťažkým dosiahnutím nápravy, nakoľko v odbore je zatiaľ nedostačujúca legislatíva.

SZKT hodnotí pozitívne doterajšiu spoluprácu s ministerkou Kalavskou. "Počas osobného stretnutia prejavila veľkú ochotu počúvať a diskutovať o našich problémoch, pričom nám taktiež prisľúbila aj ich riešenie. Z doterajšej komunikácie s ministerkou zdravotníctva môžeme konštatovať, že je to veľmi erudovaná a schopná osobnosť na pravom mieste," povedala prezidentka SZKT.

Slovenská komora zubných technikov je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území SR.