Quantcast
< sekcia Slovensko

Zdravotné poisťovne by si mohli vymáhať pohľadávky samy

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok

V súčasnosti je podľa rezortu financií vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne možné len cestou súdneho exekútora.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Zdravotné poisťovne by mohli vymáhať pohľadávky samostatne bez súdneho exekútora. Návrh legislatívnej zmeny má Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na vládu predložiť do 15. novembra. Vyplýva to z memoranda medzi rezortmi zdravotníctva a financií. Podľa MZ by zmena mohla priniesť aj zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.

"Zavedením takejto právnej úpravy možno očakávať nielen pozitívny dosah na dlžníkov a zdravotné poisťovne spočívajúci v odbúraní nákladov na trovy exekúcie, ale aj zrýchlenie a zefektívnenie vymáhania pohľadávok zdravotných poisťovní (t. j. je možné dôvodne predpokladať aj zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu)," uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu.

V súčasnosti je podľa ministerstva vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne možné len cestou súdneho exekútora. "Toto má za následok jednak predĺženie celého procesu vymáhania, jednak zvyšovanie nákladov (poisťovne aj dlžníka) o trovy exekúcie," ozrejmilo.

Zmena zákona, ktorá umožní samostatné vymáhanie zdravotných poisťovní, sa MZ javí ako vhodná. "Najvyužívanejším a najefektívnejším spôsobom výkonu exekúcie exekútorom je prikázanie pohľadávok z účtov v banke a ďalej zrážkami zo mzdy a z iných príjmov dlžníkov. Zdravotné poisťovne disponujú potrebnými údajmi na výkon samotnej exekúcie týmito spôsobmi," dodal rezort.