< sekcia Slovensko

ŠTÚDIA: Zdravotníci sú vystavení riziku kontaminácie liečivami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Monitorovacia štúdia sa realizovala na jeseň roku 2018 a na jar 2019.

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zdravotníci v slovenských nemocniciach sú vystavení riziku kontaminácie toxickými cytostatickými liečivami, podávanými pri chemoterapii. Tvrdí to pilotný monitoring Slovenska realizovaný v rámci medzinárodného projektu Masarykovho onkologického ústavu a Recetoxu v štyroch nemocniciach na Slovensku.

"Zo všetkých odobratých vzoriek bolo 58,4 percenta pozitívnych. Priemerné hodnoty u väčšiny pozitívnych vzoriek prekročili odporúčané limity," komentovala výsledky vedúca úseku prípravy cytotoxických liečiv z Ústavnej lekárne Masarykovho onkologického ústavu v Brne Lenka Doležalová.

Monitorovacia štúdia sa realizovala na jeseň roku 2018 a na jar 2019. Zúčastnili sa na nej Národný onkologický ústav v Bratislave, Národný ústav detských chorôb v Bratislave, banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou a Nemocnica Komárno, odobratých bolo 68 vzoriek. Výsledky boli prezentované na sympóziu Príprava a podávanie chemoterapie, ktoré usporiadala vzdelávacia organizácia Aesculap Akadémia v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).

Vďaka monitoringu bola stanovená kontaminácia priestorov cytostatickými liečivami (CL) v nemocničných lekárňach, kde sa chemoterapia pripravuje, a na onkologických oddeleniach, kde sa chemoterapia aplikuje.

Najčastejším miestom výskytu boli priestory aplikácie, ako stacionár a lôžková časť, či podlaha toaliet pacientov. V tejto skupine priestorov bolo na cytostatiká pozitívnych 72 percent sterov.

Na sesterských izbách bolo na cytostatiká pozitívnych 51,5 percenta odobratých vzoriek. V priestoroch lekární bolo pozitívnych celkovo 54,6 percenta vzoriek, v administratívnych priestoroch 40 percent. Najvyššia nameraná hodnota pochádzala z prostredia aplikácie a prekročila odporúčaný limit viac ako 2000-krát.

"Urobila som si tu dosť poznámok na to, aby som mohla ísť za ministerkou zdravotníctva a celú situáciu o podmienkach pri príprave a podávaní chemoterapie s ňou okamžite začať riešiť. Slovenská legislatíva naše sestry dostatočne nechráni,"
povedala poslankyňa Národnej rady SR Elena Červeňáková (nezaradená).

Cytostatiká podávané pri chemoterapii sú extrémne toxické látky. Autori monitoringu tvrdia, že zdravotníkom môžu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako pacientom. Rečníci sa na sympóziu zhodli na tom, že na Slovensku chýba predovšetkým pravidelný monitoring kontaminácie a legislatívna podpora. "Monitoring je veľmi dôležitý, aby sme všetkým zdravotníkom dokázali, že kontaminácia tam je a že je nutné sa chrániť," komentovala nemocničná hygienička Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Štefánia Chovanová.

"Kontaminácia cytostatikami je veľké nebezpečenstvo a myslím si, že málokto si to uvedomuje. Zamestnávatelia nedodržiavajú bezpečnostné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov pri príprave cytostatík," mieni prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

Pre väčšinu expertov je kľúčová zmena legislatívy. Tá totiž podľa odborníkov dokáže vytvoriť vyšší tlak na ochranu zdravotníkov v rámci celého zdravotníckeho systému. V rámci aktivít smerujúcich k pravidelnému monitoringu kontaminácie cytostatikami a zníženiu rizika expozície zdravotníkov sa pripravuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave s podporou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR projekt, ktorý je práve v prípravnej fáze.

Na začiatku sa bude realizovať vo vybraných priestoroch ústavu monitoring kontaminácie. Následne sa tieto priestory čo najviac dekontaminujú. "Na vopred stanovené obdobie približne troch až štyroch mesiacov sa po riadnom tréningu zavedú nové štandardy pre ošetrovateľské postupy a budú striktne dodržiavané už známe účinné opatrenia vrátane tzv. zónovania alebo používania viacramenných infúznych setov. Po uplynutí tohto obdobia sa opäť vykoná monitoring kontaminácie," komentoval člen projektového tímu František Vojík. Je presvedčený, že zistené hodnoty budú v porovnaní so vstupným stavom podstatne nižšie a v odporúčaných limitoch.

Cieľom projektu je nastavenie nových bezpečnostných štandardov a eliminácia rizikového správania sa zdravotníkov.

REZORT ZDRAVOTNÍCTVA: Nie všetky cytostatiká majú karcinogénne a mutagénne účinkyNie všetky cytostatiká, teda lieky, ktoré sa používajú pri liečbe nádorových ochorení, majú karcinogénne a mutagénne účinky. "A to napriek tomu, že tie, ktoré sa vyskytujú v pracovnom prostredí v zdravotníctve, sú rôznorodé chemické látky a zmesi s toxickým účinkom," uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Reagovala tak na Pilotný monitoring Slovenska realizovaný v rámci medzinárodného projektu Masarykovho onkologického ústavu a Recetox v štyroch nemocniciach na Slovensku.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR - Radovan Stoklasa


Podľa projektu sú zdravotníci v slovenských nemocniciach vystavení riziku kontaminácie toxickými cytostatickými liečivami podávanými pri chemoterapii. "Podľa nariadení vlády SR má zamestnávateľ povinnosť realizovať všetky dostupné technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia zdravotné riziko zamestnancov na najnižšiu možnú mieru," prízvukovala Eliášová.

Zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou je podľa ministerstva povinný vypracovať posudok o zdravotnom riziku pre pacientov a predložiť ho na posúdenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Hovorkyňa rezortu doplnila, že bezpečné pracovné postupy a prostriedky na vykonávanie jednotlivých pracovných činností sú súčasťou prevádzkového poriadku na zdravotníckom pracovisku.

"Napríklad príprava cytostatík sa má vykonávať vo vyhradenom priestore, pracovné povrchy majú byť pokryté absorpčným materiálom, zdravotnícki pracovníci, ktorí manipulujú s cytostatikami, musia používať ochranný odev vrátane ochranných rukavíc, masky a okuliarov a zdravotnícky materiál, ktorý prišiel do kontaktu s cytostatikami, sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad," vysvetlil rezort zdravotníctva. NOÚ, ktorý sa zapojil do monitoringu, podľa Eliášovej prijal a realizuje v praxi viaceré opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť pacientov aj zamestnancov pri používaní cytostatík.

Monitorovacia štúdia sa realizovala na jeseň roku 2018 a na jar 2019. Okrem NOÚ sa na nej zúčastnili Národný ústav detských chorôb v Bratislave, banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou či Nemocnica Komárno, odobratých bolo 68 vzoriek. Vďaka monitoringu bola stanovená kontaminácia priestorov cytostatickými liečivami v nemocničných lekárňach, kde sa chemoterapia pripravuje, a na onkologických oddeleniach, kde sa takýto druh liečby aplikuje.