< sekcia Slovensko

Zdravotníctvo by malo dostať opäť viac peňazí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 5,42 miliardy eur s medziročným rastom 319,1 milióna eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Slovenské zdravotníctvo by malo mať na budúci rok opäť viac peňazí. Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 5,42 miliardy eur s medziročným rastom 319,1 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

"Zdravotníctvo musí byť prioritou slovenskej verejnej politiky pre potenciál zlepšenia blahobytu občanov, veľkosť sektora aj slabé výsledky. Slovenské zdravotníctvo je druhá najväčšia výdavková položka verejných financií, jeho výsledky však výrazne zaostávajú za porovnateľnými krajinami," píše sa v materiáli.

Zdroje v zdravotníctve medziročne narastú o 6,26 percenta oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. "Ide najmä o príjmy od ekonomicky aktívnych osôb a z poistného plateného štátom," priblížilo ministerstvo financií.

Výdavky na platbu za poistencov štátu by mali byť v objeme 1,13 miliardy eur. V roku 2020 sa zavedie vecné členenie výdavkov vo verejnom zdravotnom poistení. Stabilita vo financovaní sa zabezpečí určovaním celkových verejných výdavkov na zdravotníctvo. Ročná suma poistného plateného štátom bude od 1. januára budúceho roka stanovená zákonom o štátnom rozpočte a poistné platené štátom viac nebude naviazané na priemernú mzdu.

"Zmena spôsobu financovania umožní lepšie určovať potrebné výdavky na zdravotníctvo, pretože namiesto arbitrárneho percenta za poistencov štátu, spôsobujúceho nestálosť celkových výdavkov, začína diskusiu od reálnych potrieb rezortu a znižuje prepojenie na ekonomický cyklus," tvrdí rezort.

Ministerstvo financií tiež poukazuje na nižšiu hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve, ktorú spôsobuje neefektívne rozmiestnenie zdrojov. "Slovensko má v porovnaní s inými krajinami vysoké výdavky na vyšetrenia u špecialistov, spôsobené nadmerným počtom návštev, a tiež na lieky a na diagnostiku. Sú hlavnými kategóriami výdavkov s priestorom na zefektívnenie. Naopak, primárna starostlivosť, dlhodobá starostlivosť, prevencia a podpora duševného zdravia sú zdrojovo podhodnotené," konštatuje sa v materiáli. Ten uvádza tiež sériu opatrení na šetrenie finančných zdrojov.

Kapitálové výdavky sa na rok 2020 rozpočtujú vo výške 69,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 30,9 milióna eur. "Ide o výdavky, ktoré sú určené na pokračovanie obnovy technického vybavenia, výstavby a rekonštrukcie nemocníc," približuje sa v návrhu.