Quantcast
< sekcia Slovensko

Žiaci sa budú môcť vyjadrovať k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar

Ministerstvo školstva poverilo ŠPÚ tvorbou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a prípravou ďalších zmien vo vzdelávaní, ktoré sú ukotvené v pláne obnovy a odolnosti.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov, ktorí budú zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Pri príprave zmien vo vzdelávaní chceme posilniť aktívnu úlohu detí a mladých ľudí. Vytvárame preto stálu platformu – Žiacky poradný výbor - v rámci ktorej budeme mať možnosť naše zámery konzultovať s mladými ľuďmi, vypočuť si a zohľadniť ich názory a potreby. Teší ma veľký záujem z ich strany a verím, že sa nám podarilo vybrať členov, ktorí budú reprezentovať nielen mladých ľudí z rôznych druhov a typov škôl z rôznych krajov Slovenska, ale aj rôzne menšinové skupiny," uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová. Ministerstvo školstva poverilo ŠPÚ tvorbou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a prípravou ďalších zmien vo vzdelávaní, ktoré sú ukotvené v pláne obnovy a odolnosti.

Výberové konanie do žiackeho poradného výboru sa uskutočnilo počas prázdnin v kombinovanej forme, osobne aj online. "S výberovým konaním sme spojili techniky, ktoré používame pri neformálnom vzdelávaní. Všímali sme si, ako vedia mladí ľudia pracovať v tíme, komunikovať s ostatnými, formulovať svoje názory. Využili sme aktivity zamerané na otestovanie kreativity, komunikácie, prezentačných zručností," priblížil proces Milan Polešenský z Iuventy.

Na celoslovenskom kole sa stretlo 35 žiakov zo základných a stredných škôl z celkového počtu 256 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o pôsobenie v poradnom výbore. Ako súčasť výberového konania mladí ľudia prezentovali nielen problémy, ktoré ich vo vzdelávaní najviac trápia, ale prichádzali aj s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie. Komisia rozhodla o finálnom výbere 16 žiakov z celého Slovenska. V žiackom poradnom výbore bude každý kraj reprezentovať jedna dvojica, z toho bude šesť žiakov základných škôl a desať stredoškolákov. Prácu výboru bude koordinovať Milan Polešenský. Pomáhať mu pri tom bude Šimon Babjak, ktorý je súčasne aj mládežníckym delegátom SR pri OSN.

Prvé stretnutie členov výboru sa bude konať v prvej polovici októbra.