Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. jún 2024Meniny má Sidónia
< sekcia Slovensko

Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

Na snímke výpis klasifikácie za prvý polrok školského roka. Foto: TASR - František Iván

Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin.

Bratislava 31. januára (TASR) - Viac ako 717.000 žiakov základných a študentov stredných škôl si v utorok prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2022/2023. Pre 64.000 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie. Tento rok si počas jednodňových polročných prázdnin neoddýchnu, od stredy (1. 2.) plynulo prejdú do druhého polroka.

Z rúk triednych učiteliek a učiteľov si polročné výpisy hodnotenia prevezme 504.501 žiakov základných škôl a 212.616 žiakov stredných škôl. Výpis hodnotenia v listinnej podobe odovzdajú učitelia žiakom na 2344 základných školách a 872 stredných školách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie," uviedol rezort školstva. Žiak je v jednotlivých vyučovacích predmetoch hodnotený počas polroka priebežne a v polročnom výpise alebo na vysvedčení sa uvádza za daný predmet súhrnné hodnotenie žiaka.

V prvom až piatom ročníku základnej školy môže mať formu klasifikácie, slovného hodnotenia alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. V šiestom až deviatom ročníku je žiak hodnotený buď iba známkou, teda formou klasifikácie, alebo môže byť klasifikačný stupeň doplnený aj slovným hodnotením, teda hodnotiacim opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Okrem toho môže byť žiak v niektorom vyučovacom predmete hodnotený formulkou "aktívne absolvoval" (ak sa žiak na vyučovaní daného predmetu aktívne zúčastňoval), "absolvoval" (ak sa žiak na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval) alebo "neabsolvoval" (v prípade, že žiak na vyučovaní nepracoval alebo sa neospravedlnene na vyučovaní nezúčastňoval).

Žiaci stredných škôl sú súhrnne hodnotení formou klasifikácie alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.

Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin. Najbližšie voľno čaká školákov Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja 20. februára, keď sa pre nich začínajú týždenné jarné prázdniny. Od 27. februára do 3. marca budú mať voľno žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. A napokon od 6. do 10. marca čakajú jarné prázdniny žiakov Košického a Prešovského kraja.