< sekcia Slovensko

Žilinská univerzita je jednou z troch najlepších slovenských univerzít

Žilinská univerzita, foto z archívu. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

UNIZA je v rebríčku SIR najlepšou slovenskou technickou univerzitou podľa sledovaných kritérií.

Žilina 6. júna (TASR) - Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) je na treťom mieste v Scimago Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom na tvorbu rebríčkov univerzít a vedeckých inštitúcií tak obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými univerzitami na Slovensku. Kritériami hodnotenia inštitúcií sú veda a výskum, inovácie a vplyv na spoločnosť. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová, PR špecialistka školy.

"Výstupy vedy a výskumu vychádzajú najmä z počtu publikácií publikovaných vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze Scopus. Scimago porovnáva inštitúcie, ktoré publikovali minimálne 100 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Scopus v predchádzajúcom roku," načrtla Valentovičová.

Vedeckovýskumné a inovačné výstupy sú tiež hodnotené na základe relevantných, overiteľných a dostupných zdrojov. Dosahy na spoločnosť sú sledované cez webové stránky. Cieľom SIR hodnotenia je poukázať na vedecké a sociálno-ekonomické charakteristiky výskumných inštitúcií na celom svete. "SIR môže budúcim študentom pomôcť pri výbere študijného programu a univerzity, ktorá mu poskytne najlepšie šance na uplatnenie na trhu práce, ale i zamestnávateľom vrátane európskeho odvetvia hi-tech pri hľadaní talentovaných absolventov a odborníkov. Môže mať vplyv aj pri výbere štúdia v zahraničí a v Erasmus+ programoch, a, samozrejme, opodstatnenie má aj pri zvyšovaní kvality vzdelávania na univerzitách," priblížila Valentovičová.

UNIZA je v tomto rebríčku najlepšou slovenskou technickou univerzitou podľa sledovaných kritérií. Celkovo zastáva tretie miesto medzi 13 slovenskými inštitúciami zaradenými do hodnotenia. V rebríčku analýzy Profesia.sk v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami je škola rovnako na treťom mieste. "UNIZA a jej výnimoční zamestnanci prinášajú výsledky svojich výskumov a prác do európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a hlavne do ekosystému našej spoločnosti. Teším sa, že aj tento rebríček potvrdzuje vysokú úroveň a kvalitu univerzity," skonštatoval rektor školy Jozef Jandačka.