Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Slovensko

Do životného prostredia SR nasmeruje 3,16 miliardy eur z fondov EÚ

Na snímke vľavo minister vnútra Robert Kaliňák a vpravo minister životného prostredia Peter Žiga prichádzajú na 103. schôdzu vlády SR 16. apríla 2014 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

V predošlom období 2007–2013 sa zelená politika realizovala cez Operačný program Životné prostredie, na ktorý bolo dovedna vyčlenených viac ako 2,14 miliardy eur.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Do zlepšovania životného prostredia nasmeruje Slovensko počas nasledujúcich 7 rokov o tretinu viac financií z európskych fondov, ako tomu bolo v minulosti. Projekty bude zabezpečovať cez Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý dnes schválila vláda SR.

V predošlom období 2007–2013 sa zelená politika realizovala cez Operačný program Životné prostredie, na ktorý bolo dovedna vyčlenených viac ako 2,14 miliardy eur. Na roky 2014 až 2020 plánuje Slovensko zvýšiť objem o viac ako jednu miliardu. Vláda odsúhlasila na OP KŽP celkovú alokáciu 3,16 miliardy eur.

Operačný program venovaný životnému prostrediu bol v uplynulých siedmich rokoch druhým najväčším slovenským operačným programom, do tejto oblasti išlo 16 percent všetkých eurofondov. V ďalšom období by mal podiel ešte stúpnuť na viac ako 22 percent. Takmer každé štvrté euro z fondov EÚ pre Slovensko tak pôjde do životného prostredia.

Globálnym cieľom na nasledujúce roky je zabezpečiť ochranu životného prostredia a podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. Oproti minulosti pribudli dva nové globálne ciele - aktívna adaptácia našej krajiny na zmenu klímy a podpora efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Kým v predošlom programovacom období sa zelené eurofondy rozdeľovali cez sedem prioritných osí, v ďalšom období ich bude iba päť. Z Kohézneho fondu sa budú financovať projekty určené na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, vďaka ktorým by sa mala budovať environmentálna infraštruktúra. Druhá os, financovaná z Kohézneho fondu, bude určená na adaptáciu Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, špeciálne bude zameraná na ochranu pred povodňami.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude financovaná prioritná os zameraná na riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy. Tiež prioritná os energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Doplnkovou piatou je prioritná os technická pomoc, úlohou ktorej je zabezpečiť podporu riadenia a implementácie operačného programu.

Materiál predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Peter Žiga, jeho rezort bude opäť riadiacim orgánom pre operačný program. Na príprave OP KŽP sa však podieľalo aj ďalších desať ministerstiev, Úrad vlády SR, samosprávne kraje, zástupcovia stavovských organizácií, miest, obcí, zamestnávateľov, priemyslu podnikateľov, akademická obec, tretí sektor a ďalší.