< sekcia Slovensko

Zmenami na očistenie justície sa budú poslanci zaoberať v stredu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Dočasné zastavenie funkcie by mohli navrhovať Súdna rada, minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu, o schválení takéhoto návrhu by mala ďalej rozhodovať Súdna rada SR.

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú o zmenách na očistenie justície hovoriť v stredu (4. 12.) o 9.00 h. Prediskutovať majú to, či budú zmeny prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Rovnako majú hovoriť o zrýchlenom režime pre zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. O zaradení bodov do programu aktuálnej schôdze rozhodli v utorkovom hlasovaní.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich navrhuje, že ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť funkciu.

Dočasné zastavenie funkcie by mohli navrhovať Súdna rada, minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu, o schválení takéhoto návrhu by mala ďalej rozhodovať Súdna rada SR. Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie rady bude verejné.

Pri prokurátoroch by mal o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.

Parlament sa bude v zaoberať aj skráteným režimom na prijatie vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Okrem doterajšej krátkodobej podoby sa má zaviesť aj dlhodobá kategória dávky ošetrovné, a to v trvaní 90 dní. Jej krátkodobá forma sa má zase predĺžiť z doterajších desať na 14 dní. Navrhuje to ministerstvo práce.

V rámci návrhu sa majú upraviť aj podmienky vyplácania minimálneho dôchodku podľa predchádzajúcej dohody vo vládnej koalícii. Podmienky vyplácania a výška minimálnych dôchodkov sa od začiatku budúceho roka menia. Sociálna poisťovňa však varovala, že podľa pôvodne schválených pravidiel nestihne tieto dôchodky spracovať a vyplatiť včas. Aktuálny návrh tak upúšťa od zisťovania a zohľadňovania tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, čo je komplikovaný proces.

Hlavnou podmienkou nároku na minimálny dôchodok tak má byť iba dôchodkové poistenie trvajúce minimálne 30 rokov.

luc vjo em mia