< sekcia Slovensko

Financovanie škôl s vyučovaním v jazyku národnostnej menšín sa zmení

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR/Martin Baumann

Vzdelávanie žiakov v ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny je od 1. 9. 2015 finančne náročnejšie, a to o štyri percentá v porovnaní so vzdelávaním žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Bratislava 13. decembra (TASR) – Skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na účely osobných i prevádzkových nákladov je cieľom doplneného nariadenia vlády SR, ktoré predložila v stredu na vláde ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Vláda návrh schválila.

Zmenou prejde úprava prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom základných škôl, v ktorých sa žiaci učia jazyk národnostnej menšiny podľa schváleného rámcového učebného plánu, ďalej základných škôl, v ktorých sa žiaci vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny, ale i stredných odborných škôl pre žiakov v skrátenom štúdiu a štátnych poradenských zariadení na ich činnosť. Táto zmena bude v roku 2018 financovaná vo výške 2.220.674 eur

Vzdelávanie žiakov v základných školách s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny je od 1. septembra 2015 finančne náročnejšie, a to o štyri percentá v porovnaní so vzdelávaním žiakov základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Táto zmena bude mať vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstva vnútra SR na školstvo v roku 2018 vo výške zhruba 76.000 eur. Po novom sa normatív na žiaka základnej školy učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny zvýši na 65,50 eura. Zmena sa dotkne 1172 žiakov.

Vyučovanie žiakov základných škôl, ktorí sa vzdelávajú v jazyku národnej menšiny je podľa rezortu školstva finančne náročnejšie v porovnaní so žiakmi základných škôl, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom jazyku. Rezort školstva navrhol, aby sa mzdový normatív a normatív výchovno-vzdelávacieho procesu zvýšil z pôvodných osem na 13 percent. Týka sa celkom 28.912 žiakov. Po novom dostanú školy na žiaka o 72 eur viac, pričom ročne to bude suma 2.081.664 eur.

Rezort školstva bude financovať po novom aj žiakov stredných odborných škôl vzdelávajúcich sa v skrátenom štúdiu. Ide o 133 študentov, pričom normatív sa zvýši v priemere o 468 eur, čo predstavuje ročne sumu 62.244 eur.

Štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák (Most-Híd) považuje za kľúčové, aby sa situácia menšinových škôl naďalej postupne zlepšovala. "Som presvedčený, že k tomu už dnes prispieva aj obnovený Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín, ktorý vedie Mária Prékop," povedal Krajňák. Nariadenie, ktorého zmenu iniciovala strana Most-Híd, nadobudne účinnosť 1. januára 2018.