Quantcast
< sekcia Slovensko

Zmeny v zákone o Fonde na podporu športu nadobudli účinnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zmeny sa týkajú aj 11-člennej správnej rady, členov tohto orgánu už nebude vymenúvať vláda, ale minister školstva.

Bratislava 19. júna (TASR) – Fond na podporu športu už nemusí na vyhodnotenie výziev povinne zriaďovať odborné komisie, rušia sa aj športové poukazy. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu športu, ktorá počas týždňa nadobudla účinnosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v novele prinieslo aj zmeny v štruktúre orgánov fondu.

Po novom preberie výkonnú právomoc od správnej rady riaditeľ fondu, ktorý sa zároveň stáva ďalším orgánom inštitúcie. "Riaditeľa vymenúva a odvoláva správna rada na základe výberového konania," priblížil rezort školstva.

Zmeny sa týkajú aj 11-člennej správnej rady, členov tohto orgánu už nebude vymenúvať vláda, ale minister školstva. Zároveň nominantov za Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), Slovenský paralympijský výbor (SPV), Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja musí schváliť najvyšší orgán príslušnej športovej organizácie. Kandidát na člena správnej rady už nemusí spĺňať podmienku riadiacej či odbornej praxe v oblasti športu.

Znižuje sa počet členov dozornej rady z piatich na troch, pričom sa menia inštitúcie, ktoré navrhujú členov dozorného orgánu – nebude to už SOŠV a SPV, ale Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR. "Zámerom je, aby neboli členmi dozornej rady nominanti športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov a príspevkov z fondu," dodali autori zmeny.

Odborná komisia nebude musieť viac odporúčať, ale len navrhovať správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku. "Na rozdiel od súčasnej úpravy člen správnej rady nebude automaticky členom odbornej komisie, ale ponecháva sa možnosť, aby takýmto členom bol," ozrejmil rezort. Zmena má zvýšiť efektivitu aj odbornosti posudzovania a hodnotenia žiadostí o príspevky.

Upravilo sa tiež percento, ktoré je fond povinný použiť na podporu výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry či organizáciu významných súťaží. Miesto súčasných 95 je to 85 percent.

Rušia sa športové poukazy, ktorých právnu úpravu predkladatelia označili za nevyhovujúcu. "Zároveň sa plánujú zaviesť voľnočasové poukazy na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov, a to samostatným zákonom," avizoval rezort.